Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 631 случаи на остри заразни заболявания срещу 4 982 за предходната. От тях 2 859 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 899 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
     - Вирусни хепатити – 50 случая срещу 74 за предходната седмица
     - Дизентерия – 20 случая срещу 13
     - Салмонелози – 24 случая срещу 26
     - Колиентерити – 16 случая срещу 14
     - Ентероколити – 440 случая срещу 407

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 102 случая на Скарлатина срещу 85 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 838 срещу 1207, на Епидемичен паротит – 130 срещу 110, на Рубеола – 4 срещу 0 случая и на Коклюш – 7 срещу 8 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Регистрираните случаи на Кримска – Конго хеморагична треска са 2 срещу 0, на Ку – треска са 1 срещу 2, на Марсилска треска са 28 срещу 12, а на Лаймска борелиоза са 21 срещу 18 за предходната седмица.

На 14.06.2007 г. в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Враца е постъпила информация за регистрирани 5 случаи на Ентероколит в Целодневна детска градина № 1, гр. Роман, област Враца.

При направеното епидемиологично проучване на 15.06.2007 г. от служители на инспекцията се установява, че с ентероколитни оплаквания са 12 лица от детското заведение, 11 от които са деца на възраст от 3 до 6 години и един възрастен от обслужващия медицински персонал. При голяма част от засегнатите клиничната симптоматика е била лека и е отзвучала в рамките на 24-48 часа.

Взети са фекални проби за микробиологично изследване (към настоящия момент няма резултати от тях), както и проби от хранителни обекти и производства в града, включително и от кухненските блокове на детската градина и Обединено детско заведение, гр. Роман, като резултатите са без отклонения от нормативните изисквания.

Издадени са 3 предписания до общопрактикуващите лекари относно стриктна регистрация и съобщаване в РИОКОЗ – Враца на всички възникнали случаи с ентероколитни оплаквания.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: