Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 608 случаи на остри заразни заболявания срещу 5 586 за предходната. От тях 3 293 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 254 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
     Регистрираните случаи са както следва:
     - Вирусни хепатити – 76 случая срещу 70 за предходната седмица
     - Дизентерия – 3 случая срещу 14
     - Салмонелози – 22 случая срещу 24
     - Колиентерити – 13 случая срещу 11
     - Ентероколити – 389 случая срещу 405

Въздушно-капкови инфекции:
Не са регистрирани случаи на Рубеола. Случаите на Скарлатина са 128 срещу 103, на Варицела са 1400 срещу 1421, на Епидемичен паротит – 128 срещу 141 случая и на Коклюш – 8 срещу 3 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Ку – треска са 1 срещу 1, на Марсилска треска са 33 срещу 15 и на Лаймска борелиоза са 32 срещу 25 за предходната седмица.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Хасково е постъпила информация за възникнал битов хранителен взрив на територията на гр. Харманли.

На 15.05.2007 г. със субективни оплаквания от висока температура, коремни болки, многократни повръщания и разстройство заболяват 8 лица от една фамилия, от които 7 са постъпили за лечение в Инфекциозното отделение на МБАЛ - Хасково. Петима от заболелите са на възраст от 15 до 19 г., двама – във възрастовата група от 40 до 44 г. и един – от 20 до 24 г.
 
Взети са материали за микробиологично изследване за доказване на инфекциозния причинител. Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване и ликвидиране на взрива.

През седмицата е регистриран и хранителен взрив сред работещи на строителен обект в гр. Враца.

За периода 16.05. – 17.05.2007 г. със субективна симптоматика от гадене, повръщане, коремни болки и обща отпадналост заболяват 11 души. Засегнатите са от следните възрастови групи: от 15 до19 г. – един, от 20 до 25 г. – трима, от 26 до 29 г. – един, от 30 до 35 г. – двама, от 35 до 39 г. – трима и от 50 до 55 г. – един. Към 21.05.2007 г. субективната симптоматика при заболелите липсва и те се намират в добро общо състояние.

Взети са материали за микробиологично изследване от работни повърхности, инвентар и хранителни продукти. Връчено е предписание за провеждане на контролни микробиологични изследвания на персонала, а на виновните са съставени актове. Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

През седмицата са регистрирани и 5 случаи на Епидемичен паротит в с. Ставрек (4 случая) и с. Великовци (1 случай) , община Антоново, област Търговище.

В периода 15.05. – 17.05.2007 г. с клинични прояви на Епидемичен паротит заболяват 5 лица на възраст 15–19 г. По данни от епидемиологичното проучване, всички засегнати са контактни на болен от Епидемичен паротит. Четирима от пациентите са имунизирани с моноваксина срещу паротит. При един от тях е проведена и реимунизация с ваксина срещу морбили, рубеола и паротит. Заболелите са хоспитализирани в Инфекциозното отделение на МБАЛ – Търговище. На двама от болните са взети материали за изследване.

Контактните лица се намират под активно медицинско наблюдение. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: