Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5455 случаи на остри заразни заболявания срещу 5246 за предходната. От тях 3450 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3400 за предходната седмица.

 Чревни инфекции:
     Регистрираните случаи са както следва:
     - Вирусни хепатити – 53 случая срещу 57 за предходната седмица
     - Дизентерия – 7 случая срещу 10
     - Салмонелози – 22 случая срещу 9
     - Колиентерити – 4 случая срещу 6      - Ентероколити – 386 случая срещу 324

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 98 случая на Скарлатина срещу 130 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 1186 срещу 1037, на Епидемичен паротит – 145 срещу 149 случая, на Рубеола – 6 срещу 1 случая и на Коклюш – 11 срещу 10 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска. Случаите на Ку – треска са 3 срещу 0, на Марсилска треска са 4 срещу 4 и на Лаймска борелиоза са 18 срещу 11 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: