Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 869 случаи на остри заразни заболявания срещу 7 095 за предходната. От тях 5 245 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5 692 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
     - Вирусни хепатити – 70 случая срещу 68 за предходната седмица
     - Дизентерия – 3 случая срещу 11
     - Салмонелози – 14 случая срещу 18
     - Колиентерити – 8 случая срещу 10
     - Ентероколити – 256 случая срещу 240

Въздушно-капкови инфекции:
Не са регистрирани случаи на Коклюш. Случаите на Скарлатина са 133 срещу 100, на Варицела са 904 срещу 724, на Епидемичен паротит – 134 срещу 142 и на Рубеола – 5 срещу 3 случая за изтеклата седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 1 срещу 0, на Лаймска борелиоза са 5 срещу 9 за предходната седмица.

В Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Добрич е регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип „А” в Помощно училище „Любен Каравелов”, гр. Каварна.

За периода 26.01.–08.03.2007 г. в Инфекциозно отделение на Многопрофилна болница за активно лечение - Балчик са хоспитализирани 10 лица на възраст от 10 до 46 години, като 8 от тях са ученици. Извършени са профилактични изследвания и е проведена неспецифична имунопрофилактика на контактните лица. Взети са материали за микробиологично изследване от работна и околна среда, както и проби за химичен анализ от дезинфектанти.

Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване и ликвидиране на взрива. След хоспитализирането на последното заболяло лице на 2.03.2007 г. няма регистрирани нови случаи.

Регистриран е битов хранителен взрив в гр. Асеновград, обл. Пловдив.
На 06.03.2006 г. със субективни оплаквания от коремни болки, висока температура, повръщане и разстройство заболяват 4 деца на възраст от 10 месеца до 4 г. и 6 месеца. След проведен амбулаторен преглед от общопрактикуващия лекар на 07.03.2006 г. децата са хоспитализирани същия ден в Инфекциозна клиника на Университетска многопрофилна болница за активно лечение – „Св. Георги”. Взети са проби за микробиологично изследване за доказване на инфекциозния причинител.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

В РИОКОЗ – Ст. Загора е постъпила информация за възникнал епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип „А” в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Незабравка” в града, който е серологично потвърден.

За периода 19.02. – 09.03.2007 г. са заболели 6 лица, 5 от които са деца на възраст от 5 до 7 години. Четири от децата са открити активно при извършените профилактични изследвания на контактните лица. На последните е проведена и неспецифична имунопрофилактика.

Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: