Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 8   856 случаи на остри заразни заболявания срещу 11   938 за предходната. От тях 7   477 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 10   437 за предходната седмица. Общата заразна заболяемост е 108,39 на 10   000 души население срещу 151,29 за предходната седмица и като цяло в страната се наблюдава нормализиране на епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ.

Единствено на територията на община Враца, община Омуртаг и област Монтана противоепидемичните мерки не са отменени , поради все още задържащото се по-високо ниво на заболяемост от грип и ОРЗ.

Чревни инфекции: 
Регистрираните случаи са както следва:
-      Вирусни хепатити – 102 случая срещу 101 з а предходната седмица
-      Дизентерия – 6 случая срещу 4
-      Салмонелози – 9 случая срещу 13
-      Колиентерити – 7 случая срещу 10
-      Ентероколити – 264 случая срещу 246

Въздушно-капкови инфекции: 
Регистрирани са 88 случая на Скарлатина срещу 101 за предходната седмица. Случаите на Варицела са 733 срещу 854 , на Епидемичен паротит – 74 срещу 93 случая, на Рубеола – 5 срещу 2 случая и на Коклюш – 11 срещу 10 случая за предходната седмица. 

Трансмисивни инфекции: 
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Ку – треска. Случаите на Марсилска треска са 1 срещу 0 , а на Лаймска борелиоза - 3 срещу 3 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: