Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 11 537 случая на остри заразни заболявания срещу 11 285 за предходната. От тях 10 367 са случаите на остри респираторни заболявания /ОРЗ/ срещу 10 124 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 193 случая срещу 147 за предходната седмица

- дизентерия – 21 случая срещу 33 за предходната седмица

- салмонелози –7 случая срещу 11 за предходната седмица

- колиентерити –13 случая срещу 15 за предходната седмица

- ентероколити - 179 случая срещу 264 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 101 случая на скарлатина срещу 75 за предходната седмица. Случаите на варицела са 575 срещу 541, епидемичен паротит - 2 срещу 3 случая и рубеола – 9 срещу 6 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

През седмицата не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска и на Ку-треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 3 срещу 6 и на Марсилска треска 3 срещу 5 за предходната седмица.

Продължава епидемиологичното проучване на взрива от трихинелоза в Пловдивска област. За периода 5.11. – 21.11.2004 год. са регистрирани общо 32 случая на трихинелоза, от които 28 са хоспитализирани. От заболелите 22 случая са в гр. Пловдив, в гр. Асеновград - 1, в с. Куклен - 1, с. Марково - 2, с. Цалапица – 4 и с. Крумово – 2. Заболелите са лица на възраст от 17 до 74 г. Още не е открит източника на заразяването. Продължава издирването на нови заболели. Установени са пропуски в своевременното съобщаване на заболелите от лечебните заведения в ХЕИ Пловдив.

Сподели в: