Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 415 случая на остри заразни заболявания, срещу 4 752 за предходната. От тях 4 248 са острите респираторни заболявания срещу 3 730 за предходната седмица.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

•  вирусни хепатити - 99 случая срещу 70 за предходната седмица;

•  дизентерия – 90 случая срещу 38 за предходната седмица;

•  салмонелози - 25 случая срещу 34 за предходната седмица;

•  колиентерити -12 случая срещу 22 за предходната седмица;

•  ентероколити - 624 случая срещу 532 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 15 случая на скарлатина срещу 18 за предходната седмица. Варицелите са 92 срещу 101, епидемичен паротит- 1 срещу 0 и рубеола - 6 срещу 63 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Регистрирани са 13 случая на лаймска борелиоза срещу 19 за предходната седмица, 136 случая на марсилска треска срещу 85, 1 случай на ку-треска срещу 3 и 1 случай на Кримска- Конго хеморагична треска срещу 1 за предходната седмица.

Регистрирани епидемични взривове:

На 06.08.2002 г., в ХЕИ-Ст.Загора, е получен сигнал за възникнало хранително отравяне при 12 миньори от рудник Траяново-3, 3-ма от които са хоспитализирани. Оплакванията започват скоро след консумация на храна от стола на рудника. При извършената проверка се установява, че кухнята използува за питейно-битови нужди собствен неузаконен водоизточник. При микробиологичното изследване на болни, персонал, хранителни проби и външна среда в кухнята са изолирани стафилококи. Наложени са санкции на управителя на кухнята и е спрян за ползуване местния водоизточник.

На 13.08.2002г., в МЗ постъпи информация за възникнал взрив от вирусен хепатит тип А в с.Долно Новково, община Омуртаг, област Търговище. Заболели са едновременно 9 лица, 3 от които деца, от две съседски семейства. Селото е на режимно водоподаване. Предполага се фекално-орален механизъм на заразяване с контактно-битов път на предаване. Извършена е профилактика на контактните лица с имуноглобулин и огнищни дезинфекции.

Ангажирана е общинската ВиК служба за изясняване качеството на извършваното хлориране на водата.

През отчетния период няма регистрирани взривове от вътреболнични инфекции.

Взети са проби за микробиологично и вирусологично изследване на вода от язовира, водопроводната система, както и материали от болни.

Предвид вероятната вирусна етиология и фекално – оралния механизъм на предаване, най-ефективните мерки за предпазване от заразяване са спазването на правилата за лична хигиена като измиване на ръцете преди всяко хранене, добра термична обработка на храната и последващото и съхранение в хладилни условия, внимателното измиване на плодовете и особено зеленчуците, използването само на чиста питейна вода.

Сподели в: