Върни се горе

В София е създадена организация за медицинско обслужване на гражданите при евентуални затруднения в работата на „Пирогов”

Министерството на здравеопазването счита, че обявената днес, 13 юли, ефективна стачка в МБАЛСМ „Пирогов” е незаконна, тъй като представителите на работещите в болницата не са изпълнили изискванията по закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Нарушени са разпоредбите на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, тъй като:
      - Работещите не са предявили писмено исканията си и имената на своите представители в преговорите.
      - Решението за обявяване на стачка не е взето с обикновено мнозинство от работещите – т.е. 50 процентна плюс 1 гласа от състава на персонала.
      - Работещите или техният представител не са уведомили писмено работодателя най-малко 7 дни преди началото на стачката, не са посочили нейната продължителност и органа, който ще я ръководи. Без такова предварително уведомление работещите могат да обявяват само предупредителна стачка, която не може да продължава повече от 1 час.

Напомняме, че съгласно решението на Арбитражната комисия по време на евентуални ефективни стачни действия работещите в „Пирогов” трябва да изпълняват в пълен обем спешна и неотложна помощ, прегледи на нуждаещите се, както и да осигурят целия медицински персонал съгласно изработения месечен график.

Съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове участниците в ефективни стачни действия не получават възнаграждение.

Отчитайки законовите изисквания за обезпечаване законосъобразност на ефективните стачни действия и тяхното неизпълнение от страна на работещите в „Пирогов”, на свое заседание днес Съветът на директорите на „Пирогов” взе решение да заведе дело в Софийски градски съд за обявяване на стачката за незаконна.

Съветът на директорите на „Пирогов” получи пълна подкрепа и съдействие от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за разрешаване на възникналата ситуация в болницата.

МБАЛСМ „Пирогов” продължава да оказва необходимата медицинска помощ. За преодоляване на евентуални затруднения в дейността на болницата, Министерството на здравеопазването създаде организация за осигуряване на необходимото медицинско обслужване на гражданите на София и от страната.

В изпълнение на разработения план на МЗ, със заповед на министър Гайдарски бе разпоредено на Регионалния център по здравеопазване, София да извърши необходимата подготовка и организация за обслужване на пациенти, съобразно наличните специализирани структури в държавните и общински болници на територията на София.

Готовност да приемат пациенти имат МБАЛ „Александровска”, МБАЛ „Царица Йоанна”, МБАЛ „Света Анна”, Националната кардиологична болница, МБАЛ „Св. Иван Рилски”, СБАЛ по ортопедия и травматология, ВМА, Първа, Втора, Четвърта и Пета МБАЛ.

Гражданите, нуждаещи се от лечение, могат да се обръщат към тези болници. Напомняме, че съгласно законодателната уредба всеки пациент има право на свободен избор на лечебно заведение за болнична помощ.

РЦЗ, София в сътрудничество с дирекция „Здравеопазване” на Столична община и Районната здравноосигурителна каса, София, ще осигурят и предоставят на пациентите пълна и точна информация за лечебните заведения, в които могат да проведат болнично лечение

Няма промени в организацията за оказване на спешна медицинска помощ на територията на София. Центърът за спешна медицинска помощ, София продължава да я обезпечава, като при необходимост пациентите се насочват в „Пирогов”.

При евентуален отказ за приемане на пациенти в „Пирогов”, ЦСМП, София има готовност да насочи нуждаещите се болни към останалите 25 болници в София, които осъществяват спешна помощ.

Сподели в: