Върни се горе

На проведеното днес, 13 декември, в Министерството на здравеопазването редовно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването, социалните партньори постигнаха съгласие да бъдат увеличени работните заплати на професионалистите по здравни грижи в лечебните заведения на бюджетно финансиране от МЗ, с 20%, считано от 1 януари 2008 г.

За това увеличение Министерството на здравеопазването е предвидило в рамките на бюджет 2008г. близо 6,2 млн. лв., необходими за цялата година.

На заседанието представителите на синдикалните организации отново настояха за увеличение на заплатите на всички работещи в сферата на бюджетното здравеопазване. За този ръст на възнагражденията са необходими още 12 млн.лв., според разчетите на синдикатите. Осигуряването на допълнителните средства ще бъде обсъждано с Министерството на финансите и народните представители. Това може да бъде постигнато с увеличение на бюджета на Министерството на здравеопазването за следващата година.

В заседанието участваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев, председател на Отрасловия съвет, представители на представителните синдикални и работодателски организации в здравеопазването.

Сподели в: