Върни се горе


В Министерството на здравеопазването постъпи нотификация по Системата за бързо съобщаване за наличие на опасни храни на пазара на Европейския съюз, в която се съобщава за разпространение в Корея и някои страни от ЕС на сухо мляко за кърмачета с наличие на бактерии. Продуктът е произведен във Франция от фирма “Vitagermine” с наименование на млякото “Babynat” и е поставен в картонени опаковки от 900 g. 
В нотификацията, изпратена до България се съобщава за разпространение на продукта във Франция, Великобритания, Гърция, Китай (Хонг Конг), Ирландия, Република Корея и Малайзия. 
България не фигурира сред тези страни. 
Производителят извършва анализ на всяка партида от храната и при нито един анализ не е установено наличие на бактерии. 
На основание постъпилата информация и с оглед недопускане на риск за здравето на най-чувствителната група от населението - кърмачетата и малките деца, главният държавен здравен инспектор е разпоредил на Регионалните инспекции по опазване на общественото здраве в цялата страна да предприемат незабавна проверка във всички обекти, в които може да се извършва продажба на детски сухи млека – аптеки, аптечни складове, търговската мрежа (търговия на едро и на дребно), здравни заведения и др. При наличие на цитираното в нотификацията детско мляко на прах, наличните количества се спират от продажба и се поставят под възбрана до изясняване на случая. 
РИОКОЗ ще информират незабавно Министерството на здравеопазването за резултатите от проверката с оглед предприемане на необходими мерки.
Сподели в: