Върни се горе

В понеделник, 4 февруари, от 12.00 часа в заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена реализацията на първата част на проекта „Интегрирана информационна система на НЗОК”.

В пресконференцията ще участват:

Проф. Радослав Гайдарски, министър на здравеопазването
Д-р Валери Цеков, заместник-министър на здравеопазването
Д-р Емил Райнов, заместник-министър на здравеопазването
Д-р Румяна Тодорова, директор на НЗОК
Г-н Александър Огнянов, заместник-директор на НЗОК
Г-жа Жени Начева, директор на дирекция в НЗОК

На пресконференцията ще бъде дадена етапна оценка за осъществяваните от МЗ и НЗОК проекти в областта на електронното здравеопазване.

Ще бъде представена реализацията на първата част на интегрираната информационна система на НЗОК. Тя включва управление на паричните потоци, управление на дълготрайните материални активи, автоматизация на процеса на изпълнение на обществените поръчки, управление на договорите, автоматизация на процеса на вътрешно финансовия одит.

Ще бъде дадена информация за хода на проектите за електронни здравни карти, осъществяван в Сливница, за електронен здравен портал и електронно здравно досие.

Завършване изграждането на интегрираната информационна система на НЗОК, разработване на електронни здравни карти, предоставяне на здравни услуги „он-лайн”, създаване на електронна здравна книжка (запис) и изграждане на информационни мрежи в областта на здравеопазването са сред основните цели, заложени в Националната стратегия за електронно здравеопазване, която бе приета от Министерски съвет през декември 2006 г. По-ефективно управление на здравната система и разходване на финансовите средства, подобряване на качеството на предоставяните на населението здравни услуги, повече прозрачност и публичност на процесите в здравеопазването са водещите принципи при внедряването на електронното здравеопазване у нас.

Сподели в: