Върни се горе

В понеделник, 17 декември в 14.30 часа в залата на Министерството на държавната администрация и административната реформа (ул. “Аксаков” №1) министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев ще подпишат договор с консорциум “Информационни технологии в здравеопазването”. Предмет на договора е изграждането на Национален електронен здравен портал и внедряване на личен електронен здравен запис за 40 хиляди служители от държавната администрация.

През ноември т.г. консорциум "Информационни технологии в здравеопазването" спечели обявената от МДААР и МЗ открита процедура за избор на изпълнител за изграждането на Национален електронен здравен портал и внедряване на личен електронен здравен запис за 40 хиляди служители от държавната администрация. Консорциумът предложи цена за изпълнение на заданието от 1 200 000 лева без ДДС.

Изграждането на интегрирани централни електронни здравни портали в държавите членки на Европейския съюз е част от e-Health инициативите на общността. В този контекст стартира и изграждането на  български Национален електронен здравен портал, който да дава възможност за централизиран достъп до здравните услуги чрез интеграционната система на електронното правителство (ИСЕП).

След това министър Василев ще подпише и рамково споразумение за доставка на софтуерни лицензи за антивирусна защита на персонални компютри и мрежи в администрацията с „Компютел" ООД. Фирмата спечели обявената от МДААР обществена поръчка като предложи цена за изпълнение на заданието от 212 635 лв. без ДДС.

Сподели в: