Върни се горе

Ръководството на Министерството на здравеопазването взе решение да започне открита процедура за закупуване на апаратура и инструментариум за чернодробна и бъбречна трансплантации през 2003 година.

Търгът се осъществява в рамките на Националната организация по трансплантация и процедурата за него ще бъде официално обявена до края на тази седмица.

Доставката ще е на стойност 1 553 000 лева. От тях 1 203 000 лв. са за нуждите на чернодробната трансплантация, а 350 000 лв. – за бъбречна трансплантация. Сумата е осигурена в рамките на утвърдения бюджет за 2003 година.

Апаратурата за чернодробна трансплантация е предназначена за Клирниката по обща и чернодробна-панкреасна хирургия при МБАЛ “Александровска”, където е решено да се започне да се извършват тези процедури. Ще бъдат закупени системи за аспирация на кръвта, за бързо възстанявовяване на загубения обем кръв, сонди за интраоперативна доплер ехография, помпи за екстракавално кръвообръщение, апарати за продължителна дихателна реанимация и други.

Апаратурата и инструментариумът, които ще бъдат закупени за бъбречна трансплантация, са насочени за Клиниката по урология в МБАЛ “Александровска” и Секцията по урология в МБАЛСМ “Пирогов”. Предвижда се доставката на лапароскопски урологични сетове, анестезиологични апарати, апарати за продължителна дихателна реанимация и други.

Част от апаратурата, която ще бъде закупена чрез тази процедура, не е специфична само за трансплантации и може да се използва от болниците и за други лечебни дейности.

Осигурените от Министерството на здравеопазването инвестиции ще подпомогнат развитието на трансплантациите и ще подготвят лечебните заведения за ефективното им включване и дейност в Националната система за трансплантация, която ще бъде създадена след влизането в сила на Закона за трансплантация на тъкани, органи и клетки.

Сподели в: