Върни се горе

Ръководството на Министерството на здравеопазването проведе експертна среща с членовете на Висшия медицински съвет и националните консултанти за обсъждане на проекта на Национална здравна стратегия 2007 – 2012 г.

Със срещата продължават започнатите от МЗ консултации с медицинската общност по подготвения стратегически документ. Целта е заложените задачи и действия и тяхното реализиране да се обсъдят с широк кръг експерти.

Стратегията е отворена, в окончателния й вариант тя ще бъде подготвена с предложенията на всички основни участници в здравната система, заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

Промени в механизма на договаряне и заплащане на медицинската дейност с цел подобряване на здравната система и медицинското обслужване на гражданите са заложени в проекта на Национална здравна стратегия, който министър Гайдарски представи пред членовете на Висшия медицински съвет и националните консултанти.

Предвижда се увеличаване на заплащането за видове дейност на общопрактикуващите лекари за сметка на заплащането за брой записани пациенти; въвеждане горна граница за пациентите, записани при един лекар; стимулиране на развитието на груповите практики в първичната извънболнична помощ; усъвършенстване на механизма, формата и сроковете на договаряне на медицинските услуги. Министър Гайдарски акцентира и върху необходимостта от провеждането на бързо и ефикасно преструктуриране на болнична помощ и предприемането на бързи мерки за решаване на проблемите, свързани със специализацията на медицинските кадри.

В проекта да се прецизира ролята и мястото на съсловните организации и да се включат всички институции, ангажирани с реализацията на Националната здравна стратегия, предложиха участници в консултативната среща. Според националните консултанти към документа задължително трябва да се приложат План за действие и разчети за ресурсното осигуряване на предложените мерки и действия. Разработването на такъв план, както и на планове и програми по всяка от основните 9 стратегически цели предстои, обясни министър Гайдарски.

Участниците в срещата се обединиха и около необходимостта от изработването на единна държавна политика за прием на студенти, обучение, квалификацията и специализацията на работещите в системата на здравеопазването.

Националните консултанти настояха за повече национални програми за профилактика и развитие на различните специалности, както и на отделянето на по-голям финансов ресурс за тях, тъй като те са основен инструмент на МЗ за осъществяване на здравната политика в обществено-значими области.

Проектът на Национална здравна стратегия ще бъде допълнен и с раздел за мониторинг и оценка на резултатите от нейното изпълнение, стана ясно след консултациите.

Сподели в: