Върни се горе

Повече от 1500 обекта в страната, регистрирани по реда на Закона за храни, бяха проверени от 28-те регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) през периода 22 февруари - 2 март.


Проверките бяха разпоредени от Министерството на здравеопазването във връзка с установения внос на партиди фъстъци с повишено съдържание на афлатоксини от трети страни, извън територията на Европейския съюз.

На проверка бяха подложени обекти за производство на храни, които използват и влагат фъстъци в своята продукция - предприятия за производство на захарни изделия, шоколад и шоколадови изделия, обекти за производство на фъстъчено масло, сладкарски цехове за трайни и нетрайни изделия, както и обекти за печене и/или пакетиране на ядкови плодове.

659 от проверените над 1500 обекта са за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия, 154 - за производство на захарни изделия, 52 - за производство на шоколадови изделия, 98 - за печене и/или пакетиране на ядкови плодове, 231 - за търговия на едро и 338 са за търговия на дребно с храни.


Освен проверка за наличие на необходимите документи, здравните инспектори са извършили оглед на наличните количества фъстъци, вземане на проби за лабораторни анализи за съдържание на афлатоксини при възникване на съмнение за съответствие с нормативно установените изисквания за безопасност, съхранение, етикетиране и проследимост.

Инспекторите са установили, че в 169 от проверените обекти при производството на храни не са влагани фъстъци като съставка на готовия продукт. В някои от тях са използвани фъстъци българско производство и фъстъчен крокан.

Преобладаващата част от използваните фъстъци от внос са били с произход от Китай. В значително по-малка степен са влагани фъстъци с произход от Индия, Аржентина, Турция и Судан. За наличните в обектите фъстъци са представени необходимите документи, удостоверяващи фирмата вносител, държавата на произход на стоката и съответствието й с нормите за съдържание на афлатоксини.

От 1 януари 2007 г. условията за внос на фъстъци от Китай, Турция и Судан у нас, като страна-членка на ЕС, се определят от Решение 205/2006 на Европейската комисия. По данни от проверката не са установени несъответствия с нормите за съдържание на афлатоксини във фъстъци, внос от тези страни. Единствено в обект за производство на халва в Кърджали (6 тона) и в обект за производство на сладкарски изделия в София (1,5 тона) са открити наличности на фъстъци с произход от Гамбия. Взети са проби за лабораторни анализи. До излизане на резултатите количествата фъстъци са поставени под забрана за използване при производството на храни.

При проверката са издадени предписания на собствениците на обектите да предприемат мерки да не допускат и не приемат фъстъци, които не отговарят на нормите за безопасност на храните и които не са придружени от документ за произход и за фирмата доставчик.

За установени нарушения на виновните лица са съставени 11 акта.

Контролните органи са информирали производителите и търговците на храни за потенциалната опасност от укриване и нелегално предлагане на пазара на пратки фъстъци от внос с наднормено съдържание на афлатоксини.

Производителите, вносителите и търговците на храни носят първостепенната отговорност за осигуряване съответствието на храните, които са под техен контрол, с нормативните изисквания.

Сподели в: