Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски връчи днес, 29 август, ключовете на 34 нови реанимобила с висока проходимост на директорите на 28-те Центрове по спешна медицинска помощ. Ключовете бяха предадени в присъствието на г-н Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световна банка за България и представители на фирмите производители.


В изпълнение приоритетите на Националната здравна стратегия и ангажиментите си за реформа в системата на спешната помощ, Министерството на здравеопазването закупи 155 линейки за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ в страната – 115 стандартни реанимобила („Форд Транзит”), 34 високопроходими реанимобила („Фолксваген Транспортер”) и 6 санитарни автомобила („Ситроен Берлинго”).

Общата стойност на колите е 5,739 млн. евро. Средствата са осигурени по линия на заема от Световна банка «Реформа в здравния сектор».

Новите 34 реанимобила „Фолксваген Транспортер” са оборудвани и с двузонов климатик, стационарно отопление, допълнителен ел. отоплител, електромеханична маса, основна сгъваема носилка, допълнителна гръбначна носилка и кардиологичен стол. Допълнителното луминисцентно осветление осигурява условия за различни по сложност медицински манипулации. Линейките разполагат с кислородни бутилки, аспирационна уредба, шкаф и полици за съхранение на медицинска техника, както и двойна седалка за придружаващия персонал.

Подобряването на системата на спешната медицинска помощ е един от основните приоритети в политиката на Министерството на здравеопазването. Целта на МЗ е да обнови и модернизира автомобилния парк на Центровете за спешна медицинска помощ, което ще допринесе до повишаване качеството на оказваните от тях медицински услуги, ще облекчи достъпа на хората до тях, ще гарантира своевременна и квалифицирана медицинска помощ.

Закупуването на линейките е един от основните компоненти в изпълнението на проекта „Реформа в здравния сектор”, финансиран по Заемно споразумение между правителството на България и Световната банка.

Средствата по заема приоритетно са насочени към инвестиции в здравната инфраструктура, за нейното развитие и модернизиране, с цел гарантиране повече и по-качествени медицински услуги на нуждаещите се от такава услуга.

През 2007 г. бяха изпълнени приоритетните задачи в областта на спешната помощ.

Прехвърлени бяха спешните отделения в структурата на областните болници от 01.02.2007г. По този начин се подобри достъпа на пациентите до квалифицирана медицинска помощ и координацията на диагностично лечебния процес при спешен пациент при единна структура се реши оптимално, тъй като тя е на единно административно и организационно подчинение. Диагностично-лечебният процес на спешните случаи е обезпечен от ресурса на болницата. Подобри се организацията на движение на пациента и се премахнаха дублиращи изследвания в процеса на хоспитализация. Намалиха се разходите и се повиши качеството и ефективността на оказваната медицинска помощ, поради премахване на различията в квалификационните нива между болничните лекари и лекарите в спешно отделение.

През тази година се утвърди в кратки срокове увеличението на щатнатата численост на ЦСМП с 850 броя с цел окомплектоване на филиалите на центровете във връзка с въвеждането на 7 часов работен ден.

В рамките на пилотен проект по програма ФАР за преструктуриране на спешните приемни отделения в областните болници в Смолян и Враца се изгражда модел, който  ще подобри качеството на обслужване и ще намали смъртността от рисковите групи заболявания (най-вече сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания) чрез включване на квалифицираните кадри от болниците в режим на 24-часово дежурство.

Предстои да бъдат оборудвани с апаратура за експресна диагностика и операционни. Ще се закупят реаномобили и подвижни мобилни устройства – лаборатория, ехограф, апаратура за образна диагностика и др.

Целта на този проект е да се подобри обслужването и достъпът до качествена медицинска помощ на уязвимите групи население и на живеещите в отдалечените труднодостъпни райони.

Сподели в: