Върни се горе

Бюджетът за здравеопазване през 2008 г. е увеличен с 400 млн. лв., като за първи път от бюджета на Министерството на здравеопазването се отпускат 40 млн. лв. за допълнително финансиране на лечението в интензивните отделения в болниците извън заплащането им по клинични пътеки. Със средствата, с които разполага държавата, правителството и министерството правят всичко възможно да се подобри системата на здравеопазването, да се подобри достъпът на хората до качествени медицински грижи.

Това заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски на проведената днес, 16 януари, пресконференция. Пред журналистите той представи приоритетите в дейността на МЗ през 2008 г.
 
През тази година ще продължи политиката на МЗ за реновиране на болничните заведения и закупуването на модерна апаратура и медицинско оборудване, заяви министър Гайдарски сред основните приоритети пред институцията. Той съобщи, че от 2005 г. досега средствата за модернизацията на болниците – за реновиране, ремонти и закупуване на апаратура, са се увеличили със 100 млн. лв. През 2005 г. за капиталови разходи са били отпуснати 39 млн. лв., през 2006 г. те са били 42 млн. лв., докато през 2007 г. МЗ осигури капиталови разходи за здравната система в размер на 138 млн. лв. Тази година предвидените в бюджета средства само за ремонти са 36 млн. лв.

Като приоритет за тази година проф. Радослав Гайдарски посочи достъпността на пациентите до болничните и доболничните заведения. Част от реализацията на тази цел е подобряването на достъпа до здравни услуги с акцент върху отдалечените населени райони чрез мобилни медицински структури, както и оптимизирането на системата за спешна медицинска помощ. За тази цел МЗ предвижда през тази година да бъдат закупени нови санитарни автомобили и да се реновират спешни отделения в болниците. През 2008 г. ще започне изпълнението на проект за разкриване на 6 нови портала за спешна медицинска помощ, а до края на 2010 г. те ще са общо 18, съобщи министър Гайдарски. В момента завършва реконструкцията на други две спешни отделения. Целта е да се подобри медицинското обслужване, да се гарантира на хората по-бърз достъп до качествено лечение.

През 2008 г. предстои стартирането на форми на публично-частното партньорства в областта на диализната дейност и болниците за рехабилитация. Работни експертни групи ще подготвят нормативните правила за публично-частно партньорство и приватизация на лечебните заведения, каза още проф. Гайдарски.

Няма да се закриват малките болници, подчерта още веднъж министърът в отговор на тиражирани в последните дни твърдения. Нещо повече – държавата подпомага малките болници в рисковите и отдалечени райони, за да се гарантира достъпа на хората до лечение. През 2007 г. МЗ е субсидирало 56 болници в малки населени места, като средствата за тях са били в размер на 7 млн. лв. За 2008 г. предвидената сума за стимулиране на тези болници е 8 млн. лв. Тези болници няма да са изцяло на издръжка на МЗ, те ще имат сключени договори с НЗОК, но ще бъдат подпомагани от МЗ. Така те ще имат възможност да си набавят апаратура и добри специалисти, за да привличат пациенти, смята проф. Гайдарски.

За решаването на важни проблеми в областта на общественото здраве през 2008 г. МЗ ще продължи да работи по национални програми. Изготвянето и осигуряването на финансиране на програми, свързани с профилактиката и лечението на социално-значимите заболявания е сред основните приоритети пред МЗ. В момента действат 19 национални програми, чието действие ще продължи, в процес на разработване вече са още 11 програми. За реализацията на националните програми през тази година в бюджета на МЗ са предвидени 18 млн. лв, съобщи д-р Светлана Спасова, директор на дирекция „Национална здравна политика” в МЗ.

Такива програми за изготвени и се прилагат за превенция на социално-значими заболявания и социалните фактори, водещи до тях, като тютюнопушене, храни и хранене, повишаване на двигателната активност сред населението, превенция на младите хора в риск и др. Работи се програми за защитата на населението от фактори на преносимите инфекции, каквито са националните програми за борба с птичи грип, кърлежо-преносимите инфекции, морбили и рубеола и ваксинациите против тях, даде пример д-р Спасова. Министерството на здравеопазването работи активно по  програми по опазване на околната среда, програми на достъпа на българските граждани до лечение, каза тя. По проект на Програма ФАР през 2007 г. МЗ получи 7 мобилни структури за извършване на прегледи по регионите, близо до уязвимите социални групи. МЗ осигури два флуорографски апарата за белодробни прегледи, които работят в София и Пловдив. Тази година предстои да бъдат предоставени от Програма ФАР мобилни кабинети за детски прегледи, мамографски, онкологични прегледи и лаборатории за клинични изследвания. Сред новите национални програми, които се разработват, е програмата за контрол на онкологичните заболявания.

Осигуряването на скъпоструващи лекарства, заплащани от бюджета на МЗ, за подобряване на лечението на пациентите, също е сред приоритетите на МЗ. За осигуряването на лекарствени продукти, консумативи и медицински изделия през 2008 г. са предвидени 200 млн. лв., като най-големите суми са за лекарства и консумативи за хемодиализа са отделени 60 млн. лв., за лечение на онкологични заболявания – 100 млн. лв.

Сподели в: