Върни се горе

По повод Световният ден без остеопороза, в Министерството на здравеопазването се проведе пресконференция за представяне на мерките по Националната програма за ограничаване на остеопорозата в България за периода 2006-2010 г. Дейностите, свързани със Световния ден се провеждат съвместно от Министерство на здравеопазването, Асоциация “Жени без остеопороза” и Българска лига за профилактика на остеопорозата. През тази година проявите в страната се провеждат под мотото на Международната фондация по остеопороза “Останете високи, говорете открито за здравето на вашите кости”.

Като социално значимо заболяване остеопорозата е на 3-то място по разпространение съгласно международните проучвания, обяви на пресконференцията д-р Маша Гавраилова – началник отдел “Опазване на общественото здраве” и координатор на Националната програма за ограничаване на остеопорозата. Предвиждат се конкретни групи дейности, насочени към ранната диагностика, профилактиката и провеждането на правилно лечение. Акцентът тази година е ориентиран към промяна на политиката, насочена към повишаване информираността на населението за това заболяване, предприемане на необходимите действия за превенция на първата фрактура, адекватно и навременно лечение. Д-р Гаврилова съобщи за мерките, разработени от Международната фондация по остеопороза, които предвиждат информиране на населението за рисковите фактори, оценка на личния риск чрез попълване на Едноминутния тест, спазване на здравословно хранене, необходимост от физическа активност, съобразена с възрастта и състоянието на организма. Допълнителни важни фактори за предпазване от остеопороза са също предотвратяването на паданията, консултациите с личния лекар, измерването на костната плътност, адекватно лечение, включване в пациентски организации и групи за самопомощ и други. Много от нуждаещите се ползват възможностите, които предоставя Националната програма за ограничаване на остеопорозата, но обхватът следва да се разширява при добро взаимодействие на съществуващите центрове по остеопороза, регионалните структури на МЗ – РИОКОЗ и РЦЗ и пациентските организации, подчерта д-р Гаврилова.

Като важен фактор участниците в пресконференцията изтъкнаха необходимостта от непрекъснато повишаване квалификацията на медицинските специалисти чрез усвояване и прилагане на съвременни методи за диагностика и лечение. В тази връзка със средства на Националната програма ежегодно се организират курсове и конференции, както за специалистите, така и за общопрактикуващите лекари. Определящо значение за успеха на усилията за ограничаване на остеопорозата има осигуряването на необходимия човешки и финансов ресурс за поемане на допълнителни разходи, свързани с превенцията и лечението на това заболяване, тъй като тенденциите сочат увеличаване на разпространението му в световен мащаб.

Участващите в пресконференцията представители на НЗОК запознаха присъстващите със съществуващите стандарти относно диспансеризацията на пациенти с това заболяване. Здравноосигурените лица над 18 г. с остеопороза се диспансеризират от специалисти по ендокринология или травматология и остават под наблюдение до края на живота им. За тях годишно се предвиждат 2 диспансерни прегледа и 1 консултация с акушер-гинеколог и ортопед. До момента под диспансерно наблюдение са поставени 2154 души с остеопороза с патологична фрактура. НЗОК заплаща клинични пътеки за оперативни процедури с голям и среден обем и сложност на таза и долния крайник, както и гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции. Официалната справка на касата показва, че за периода януари-август 2008 г. за лекарствени продукти за домашно лечение на остеопороза са изразходваните финансови средства в размер на 544 828 лв. Съгласно Наредба 38 на МЗ, определяща списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствата напълно или частично, в лекарствения списък са договорени и включени 7 бр. лекарствени продукти, за които НЗОК заплаща между 25% и 75 %.

През 2008 г. основните приоритети в дейността на Националната програма за ограничаване на остеопорозата са свързани с установяване разпространението чрез провеждане на първия – пилотен етап от Национално представително проучване, което ще обхване 6 областни центъра – София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Добрич, като ще бъдат анкетирани и изследвани 420 случайно подбрани жени на възраст от 50 до 80 години. През 2009 г. проучването ще продължи, като ще бъдат обхванати още около 1000 жени.

През месец ноември в същите градове ще бъде поставено началото на създаване на пилотен регистър по остеопороза при жени над 60 годишна възраст, като ще бъдат анкетирани и изследвани около 1500 жени в тази възрастова група.

Проф. Анна-Мария Борисова – председател на Българската лига за профилактика на остеопорозата и Мая Гешева от Асоциация “Жени без остеопороза” поставиха акцент върху задълбочаване на сътрудничеството със здравното министерство при провеждането на националните кампании. С тяхна помощ бяха преведени и отпечатани материалите на Международната фондация по остеопороза. Световният доклад “Stand tall’ бе предоставен на 20 РИОКОЗ в страната, които на специална среща бяха запознати с него и с темата на Световния ден 2008 г.

Тази година 20 октомври – Световния ден без остеопороза ще бъде посрещнат с множество национални и местни прояви. Те включват информационни беседи с лектори и консултанти от РИОКОЗ и центровете по остеопороза, представяне на здравословни продукти и др. Вече стартира кампанията и поредицата от лекции в Шумен, Варна, Пловдив, Русе, Разград. В София успешно протече пациентска среща-беседа „Правилното лечение на остеопорозата – мит или реалност” в Първа МБАЛ. Във Велико Търново започнаха измерванията на ДЕКСА на преференциални цени.

На пресконференцията беше обявено, че на 18 и 19 октомври в хотел „Родина” ще се проведе Седмото национално изложение, където ще бъдат показани храни, хранителни добавки, помощни и измервателни средства, свързани с профилактиката и лечението на остеопорозата. Предвидени са срещи със специалисти, презентации на продукти, препоръки за здравословно хранене. Посетителите ще бъдат запознати с основните рискови фактори и с профилактичните мерки за предотвратяване на остеопорозата, като на място ще могат да определят личния си риск от остеопороза чрез попълване на Едноминутния тест и измерване на костната плътност. На 20 октомври 2008 г. в зала 11 на Националния дворец на културата ще се проведе открит урок за желаещите да научат повече за остеопорозата и най-вече как да запазят здрави костите си. Пред общопрактикуващи лекари от София водещи специалисти ще представят “Десет правила за добра клинична практика”.

Сподели в: