Върни се горе

Във връзка с разпространеното днес открито писмо от медицинската федерация към КТ „Подкрепа” по повод сключването на нов колективен договор в сферата на здравеопазването, Министерството на здравеопазването заявява, че на проведеното на 26 март заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването е взето решение действието на настоящия Колективен трудов договор в сферата на здравеопазването да се продължи с още три месеца, т. е. до 26 юни 2008 г.
За това решение има протокол от заседанието, подписан от представителите на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Медицинската федерация към КТ „Подкрепа” и Асоциацията на работодателите в здравеопазването, които участват в Тристранния съвет.

В хода на преговорите на заседанието синдикалните партньори представиха нови предложения за размера на началните работни заплати в лечебните заведения на бюджетно финансиране от МЗ, които предстои да се обсъдят на следващото заседание на Отрасловия съвет. Участниците в съвета се договориха преговорите по новия КТД да продължат.
 
В резултат на взетото на 26 март решение Регионалните центрове по здравеопазване са информирани при колективното договаряне по места да имат предвид клаузите по настоящия Колективен трудов договор в сферата на здравеопазването, с оглед воденето на ефективен социален диалог.

Министерството на здравеопазването увеличи с 20%, считано от 1 януари 2008 г., работните заплати на професионалистите по здравни грижи в лечебните заведения на бюджетно финансиране от МЗ. За това увеличение МЗ предвиди в рамките на бюджет 2008 г. близо 6,2 млн. лв. В рамките на бюджета за миналата година бяха направени две увеличения на работните заплати на професионалистите по здравни грижи в тези структури – с 20% през месец януари и с 10% през юли месец миналата година.

Сподели в: