Върни се горе

На 9.10.2008 г., четвъртък, в Хотел „Фламинго Гранд”, КК „Албена” в рамките на  петата годишна среща на българските местни власти „За европейски стандарти в българското местно самоуправление”, 9-11.10.2008 г., за първи път се включва специален панел на тема „Добри общински практики в здравното образование на младите хора и общинска здравна политика за превенция на социално значимите заболявания – СПИН и туберкулоза”. Годишната среща на българските местни власти е първият форум, на който се огласяват официално провежданите добри общински политики за превенция на ХИВ и СПИН сред младите хора. Участие в срещата са заявили повече от 60 представители на общини в страната.

Панелът поставя основен акцент върху устойчивото сътрудничество между централната и местната власт, изградено по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” през последните 5 години. Програмата се финансира от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и се изпълнява от Министерство на здравеопазването.

В изпълнение на дейностите по 8-те компонента на Програмата, министърът на здравеопазването подписа споразумения за сътрудничество с кметовете на  19 общини-областни центрове в страната. В 10 от общините, в които се реализират повече от 3 компонента има разкрити местни координационни офиси по СПИН. В 14 от общините работят общински екипи за превенция на ХИВ сред младите хора в и извън училище.

В срещата участват дългосрочните консултанти на Програмата за „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, общинските мениджъри по Компонент 1, “Изграждане на капацитет за превенция на ХИВ/СПИН в здравния и  социалния  сектор” и общинските координатори по Компонент 7, “Превенция на ХИВ сред млади хора в и извън училище”. Те представят най-значимите успехи, постигнати благодарение на водената общинска здравна политика – изградени общински мрежи; подкрепа на неправителствените организации, работещи с групите в риск; планиране и изпълнение на общинска политика за сексуално и репродуктивно здравно образование сред младите хора; съдействие за разширяване на обхвата и достъпа до услугите по анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ; проведени кампании и други.

Сподели в: