Върни се горе

На 12 ноември 2008 г. от 11.00 ч. министърът на здравеопазването   д-р Евгений Желев е поканен да открие официално новия филиал за спешна медицинска помощ в гр. Драгоман. Филиалът за спешна медицинска помощ ще бъде в структурата на ЦСМП-Софийска област.

Община Драгоман е с население около 6000 души, значителна част от които са над 65-годишна възраст. На територията на общината липсват лечебни заведения за извънболнична помощ  и новият филиал ще им осигурява  своевременна медицинска помощ. Със съдействието на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев бяха отпуснати целеви средства за основен ремонт на помещенията, предоставени от общината, а за осигуряването на дейността на филиала Министерството на здравеопазването предостави нов реанимобил с модерно оборудване. Общата численост на персонала, който ще осигурява спешната медицинска помощ на територията на община Драгоман е 19 души, в т.ч. постоянно действащи един лекарски и един стационарен екип.

Сподели в: