Върни се горе

Националната кампания има за цел да мотивира хората за безвъзмездно и доброволно кръводаряване, тъй като то е важен елемент от националната сигурност на страната.

Тревожните данни сочат, че общият брой на кръводарителите за периода 1993-2001 г. е намалял с около 70 000. Особено драстичен е отливът при желаещите да помогнат доброволно. В развитите европейски страни на 1000 души 50 са доброволни кръводарители. У нас те са от 10 до 18 на 1000. Според националния консултант по трансфузионна хематология проф. Лисичков цялостните нужди на страната не могат да бъдат задоволени, но запасите от кръвни продукти са достатъчни за осигуряване на спешните случаи и неотложните операции.

Предстои промяна и допълнение на Закона за кръводаряването и кръвопреливането. Целта е дейностите по закона да бъдат синхронизирани с европейското законодателство, да гарантират качеството на кръвта и кръвните компоненти за лечебните заведения, здравето на даряващия и на нуждаещия се от този вид лечение. Предвижда се възможност всеки пациент, да има правото да откаже или приеме лечението. Законът категорично забранява сделки с кръв и кръвни компоненти.

Сподели в: