Върни се горе

По време на семинара на тема: “Превенция и лечение на ХИВ/СПИН/ППБ в първичната здравна помощ и заведенията по репродуктивно здраве” семейните лекари ще се запознаят със специфичните проблеми на превенцията и контрола на ХИВ/СПИН и полово предавани болести, епидемиологичните данни за разпространението на ХИВ у нас и извън страната, съвременните диагностичните методи на изследване на ХИВ/СПИН/ППБ, принципите на пре- и следтестовото консултиране и неговото въвеждане в практиката.

Основни лектори ще бъдат известни наши специалисти от Експертния съвет по СПИН/ППБ и преподаватели от Националния център по заразни и паразитни болести, Инфекциозна болница – София, Висшия военно медицински институт, Националния център по наркомании и др. Обучението е по линия на “Националната програма по профилактика и контрол на СПИН и полово предавани болести 2001-2007” и споразумението за сътрудничество между МЗ и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация. Семинарът се осъществява с финансовата подкрепа на СЗО.

Сподели в: