Върни се горе

През изминалото денонощие Министерството на здравеопазването предприе всички организационни мерки за осигуряване на необходимото медицинското обслужване на населението в затруднените зимни условия.

МЗ заедно с неговите регионални структури създаде необходимата организация за медицинското обслужване на нуждаещите се граждани. Регионалните центрове по здравеопазване, Центровете за спешна медицинска помощ и Националният медицински координационен център са в непрекъсната връзка за обмен на оперативна информация за медицинската обстановка в областите. Структурите на МЗ си сътрудничат активно с Държавна агенция „Гражданска защита” за транспортирането на нуждаещите се бременни, родилки и пациенти със спешни състояния. Във връзка с усложнената пътна обстановка, гражданите могат да се обаждат на Националния медицински координационен център на телефон: 80 50 300 при необходимост за транспортиране на пациенти със спешни случаи.
 
Създадена бе ефективна организация на всички структури на ЦСМП за медицинското осигуряване на населението. Получава се и обработва информация за разкрития и свободен леглови фонд за 28-те области на страната. Въпреки сложната обстановка вследствие на обилните снеговалежи лечебните заведения и другите здравни структури в страната оказват необходимата медицинска помощ на населението. Пациентите на хемодиализа от цялата страна са хоспитализирани в съответните многопрофилни болници за активно лечение. Болните от по-отдалечените райони са транспортирани и хоспитализирани в многопрофилните болници.
 
На директорите на Центровете за спешна медицинска помощ бе оказано  съдействие от ДА „Гражданска защита” с оглед осигуряването проходимостта на линейките, поради обилния снеговалеж. В област Велико Търново с автомобил с висока проходимост е бил транспортиран лекар за оказване на първа помощ на болен с инсулт в с. Лозен, община Стражица. Съвместно екипи на НКМЦ и „Гражданска защита” са организирали извозването на родилка от гр. Девня до СБАГАЛ „Роза Димитрова”, гр. Варна. Раждането в гр. Девня е било невъзможно, поради липса на ток.
 
През изминалото денонощие са регистрирани 81 случая на гастро-ентероколити, 12 случая на заболели от остър вирусен хепатит, 113 от остри вирусни инфекции и 37 случая на паротит.

Сподели в: