Върни се горе

Сектор за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН започва да функционира в откритата днес, 15 октомври, Клиника по инфекциозни болести към Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски” в Плевен.

Това е четвъртият в страната сектор за лечение, който ще предоставя антиретровирусна терапия на ХИВ-позитивни лица. Първите три са в София (СБАЛИПБ «Проф. Иван Киров»), Варна (УМБАЛ „Св. Марина”) и Пловдив (УМБАЛ „Св. Георги). Всички те са оборудвани по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” със средствата на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. По програмата е финансирано и специализираното професионалното обучение на медицинския персонал, работещ в секторите.

Целта на разкриването на секторите е децентрализация на лечението и гарантиране достъпа до грижи и качествено лечение за всички хора, живеещи с ХИВ/СПИН у нас.

Разкриването на сектора за лечение на ХИВ/СПИН в УМБАЛ в Плевен ще улесни достъпа до медицинско обслужване и лечение на пациентите от Северозападна България. Секторът ще спомогне и за обучението на студенти и специализанти по въпросите на ХИВ инфекцията.

На новия сектор е предоставено медицинско и офисоборудване на обща стойност 45 371 лв. То включва многофункционален ехографски апарат, ЕКГ монитор и апарат, инфузионна помпа и компютърна система. За лечение на ХИВ/СПИН и опортюнистични инфекции са обучени двама лекари и три медицински сестри.

Министерството на здравеопазването предоставя безплатна антиретровирусна терапия за всички нуждаещи се, като за тази цел през 2007 г. са сключени договори за доставка на 16 медикамента на обща стойност близо 4 млн. лв. Годишно от бюджета на МЗ само за осигуряване на безплатни диагностикуми и консумативи за нуждите на всички лаборатории в кръвните центрове, регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и специализирани клиники се отделят средства в размер на 2-3 млн. лв.

Със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария у нас бе създаден четиримесечен резерв от антиретровирусни медикаменти на обща стойност от 660 000 щатски долара до края на 2007 г., което гарантира непрекъсваемост на терапията. За медикаменти за опортюнистични инфекции са отделени 186 000  щатски долара.

Сподели в: