Върни се горе

На пресконференция в Министерството на здравеопазването бяха обявени победителите в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”, в който взеха участие ученици от цялата страна. Конкурсът е иницииран от Министерството на здравеопазването, с подкрепата на Министерството на образованието и науката и кампанията на Европейската комисия – „HELP – за живот без тютюн“. България участва в проекта HELP от 2007 г., с което се нареди сред 27-те страни на Съюза, осъществяващи тази специализирана програма за ограничаване на тютюнопушенето сред ученическата младеж.

От обявяването на конкурса на 20.09.2008 г. до края на м. октомври в Министерството на здравеопазването са постъпили общо 122 отделни предложения. 90 от тях са проекти, разработени от ученици от 5 до 8 клас и 32  - от ученици от 9 до 12 клас.  Съотнесено към броя на училищата в населените места, най-голяма активност са проявили учениците от Хасково /6 училища/, Пазарджик /5  училища/, Разград /5  училища /, Кърджали /5  училища /, Велико Търново /5 училища/, Лясковец /3 училища/ и Видин /4 училища/. В националния конкурс със свои проекти са участвали паралелки от 7 училища в София и 6 училища в Русе. За всички проекти са подадени декларации, заверени от директора на училището, че 100% от учениците в паралелката не пушат.

На финалния етап на конкурса комисията отличи проектите на ученици от 6 паралелки от различни училища в страната.

Във възрастовата категория от 5 до 8 клас на I-во място е класиран проектът „Право на живот без тютюнев дим – право на здраве”, представен от учениците от 7 клас на СОУ „Вела Благоева” във Велико Търново.

На II-ро място е класиран проектът „Измамният ореол на тютюневия дим”, разработен от седмокласници  от СОУ „Христо Ботев в гр. Славяново, Плевенска област.
На III-то място е класиран проектът „EXIT – ИЗХОД” на ученици от 7-ми клас на СОУ „Неофит Рилски” в гр. Долна Баня.

Сред наградените проекти на учениците от 9 до 12 клас на I-во място е класиран проектът „Ела при нас и не пуши” на учениците от 9 клас на ГПЧЕ „Проф. д-р Асен Златаров” в гр. Хасково. С II-ро място бе отличен проектът „По пътя на живота без тютюн”, представен от учениците от 9 и 10 клас на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване „Алеко Константинов” в гр. Плевен. На III-то място е класиран проектът „Отказване от цигарите и предпазване от тютюнопушене” на учениците от 10-ти клас на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч” в с. Челопеч.
Класираните на I място проекти получават по 1500 лв. награден фонд, на II място – 1000 лв. и на III място – 500 лв.

На пресконференцията д-р Маша Гавраилова, началник отдел в дирекция „Обществено здраве” в МЗ и координатор на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България 2007-2010 г., изтъкна, че изборът на журито е бил изключително затруднен, поради многобройните оригинални подходи на участниците за справяне с проблема „тютюнопушене” във всичките му аспекти – превенция, пасивно пушене и отказване. Д-р Гавраилова подчерта, че идеята на конкурса е насочена не само към учениците, които още не пушат, но и към тези, които вече са запалили първата си цигара. Целта е непушенето да се популяризира, да стане доминиращ модел на поведение, да обхване все повече млади хора и да прерасне в движение. Според нея от голямо  значение за нашата страна е фактът, че има цели паралелки от млади хора, които са обединени от идеята за здравословен начин на живот, важен елемент от което е непушенето. Въпреки някои битуващи представи в обществото за степента на разпространение на тютюнопушенето сред младите хора, резултатите от конкурса са ярко доказателство, че значителна част от българските младежи имат ярко проявено активно отношение по този въпрос и с желание участват в инициирането и реализацията на инициативи в училищата, заяви д-р Гаврилова.

Според Мариана Банчева от МОН, член на журито, важен критерий при оценяването на проектите е дали те обхващат преобладаващата част от учениците в класовете. Предимство е давано също на проекти с ясни и конкретно формулирани цели, оригинални решения и ефективност на предвидените методи и дейности в проектното предложение.

Сподели в: