Върни се горе

Към 22 ноември 2007 г. официално в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 803 ХИВ-позитивни лица. До октомври тази година в лабораториите на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, Кожно-венерическите диспансери и центровете по хематология и трансфузиология за ХИВ са се изследвали над 200 000 души.

Основният път на разпространение остава сексуалният - при около 83%, като през последните 2 години се увеличава делът на мъжете, които споделят за сексуални контакти с мъже, следван от кръвния път на разпространение при лица, употребяващи наркотици – 13%, около 3% чрез кръв и кръвни продукти (последните случаи са регистрирани през 1996 г. ) и под 1% е вертикалният път (майка - дете).

Броят на новорегистрираните през 2007 г. ХИВ-позитивни е 114 души, от които 95 мъже и 19 жени. 83,3% от новорегистрираните са мъже и 17,5% - жени. За сравнение, до 2006 г. 67% от инфектираните бяха мъже и 33% - жени, т. е. наблюдава се значително повишаване на броя на ХИВ-позитивните мъже.

През отчетния период са регистрирани ХИВ–позитивни лица в много широки възрастови граници - от 16 до 68 години. Средната възраст при мъжете е 32 г., а при жените - 34 г. Засегнати са всички възрастови групи, като се наблюдава критично понижаване на долната възрастова граница до 16-годишна възраст. 35% от новорегистрираните през тази година са във възрастовата група под 25 години.

По път на инфектиране се очертават две особено уязвими групи: 36% от новорегистрираните са лица, употребяващи интравенозни наркотици, и 24% от всички новооткрити ХИВ-позитивни са мъже, които са съобщили, че са имали сексуални контакти с мъже. Други 18% са открити като лежащо болни и в диференциално-диагностичен план. Запазва се тревожната тенденция да се откриват нови ХИВ-позитивни интравенозни наркомани. От 1986 г. до 22 ноември 2007 г. общият им брой достигна 105 души. 70% от новооткритите тази година ХИВ-позитивни са от София (36 души) и региона на Пловдив (43 души).

От средата на миналата година пилотно, а от началото на 2007 г. - един път седмично, бе въведено анонимното и доброволно изследване и консултиране за ХИВ във всички места за лишаване от свобода. За 15 месеца са изследвани и консултирани 3654 души, лишени от свобода, като са открити 17 ХИВ-позитивни лица.

За периода 1 януари – 30 юни 2007 г. в разкритите 19 кабинета за анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН (КАБКИС) са изследвани 19 605 души, a общият броят на всички изследвани в кабинетите от тяхното създаване достигна 59 475 лица. 60%  от новорегистрираните ХИВ-позитивни през 2007 г. са открити от неправителствените организации и КАБКИС.

Сподели в: