Върни се горе

Над 20 аптеки и дрогерии по Черноморието бяха проверени от инспекторите на Изпълнителната агенция по лекарствата. Проверката на лекарствоснабдителната мрежа обхвана периода 21-25 юли т.г.Инспекторите на ИАЛ установиха редица нарушения на нормативната уредба.

Открити бяха 3 незаконни аптеки. Обектите носят надпис “Аптека”, но нямат издадено от Министерството на здравеопазването разрешение за откриване на аптека. Два от обектите са разкрити в с. Лозенeц на ул. “Георги Кондолов” № 16 и ул. “Георги Кондолов” № 17, а третият е в гр. Несебър, ул. “Иван Вазов” № 25.

Сред другите нарушения, констатирани при инспекциите, са извършването на продажба в дрогерии на лекарствени продукти извън списъка, определени в Наредбата на МЗ за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и в Наредбата за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствени продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри.

Особено драстични е нарушението на дрогерия гр. Балчик, курортна зона “Двореца”, комплекс “ Бисер”. По време на проверката, собственикът г-н Андреан Павленко е направил опит за осуетяване, използвайки заплахи за физическа саморазправа спрямо контролните органи.

Друго констатирано нарушение е отпускането на лекарствени продукти, изискващи лекарско предписание, без да бъде поискана рецепта.

Констатирани са случаи на отпускане на лекарствени продукти от неправоспособни лица.

Инспекторите на ИАЛ са установили, че не се спазват изискванията за съхранение на термолабилни лекарствени продукти и съхранение на лекарствени продукти с изтекъл срок на годност.

След започването на проверките от Изпълнителната агенция по лекарствата голяма част от подлежащите на контрол обекти се оказаха затворени.

За констатираните нарушения ИАЛ ще наложи съответните административни наказания по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата съветват гражданите да закупуват лекарствени продукти само от аптеки, които имат издадено разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти от МЗ. Разрешението трябва да е поставено на видно място в аптеката.

Сподели в: