Върни се горе

От 30 октомври стартира есенната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “Капка по капка – живот” 2007. Тя се организира за десета поредна година от Министерството на здравеопазването, Националния център по хематология и трансфузиология и Българския червен кръст. Кампанията се реализира в цялата страна и ще продължи до Коледа.

Качеството и безопасността на кръвните съставки е приоритет в Програмата за обществено здраве на Европейския съюз. Осигуряването на безопасни кръв и кръвни съставки в достатъчно количество и с високо качество е част и от стратегическите приоритети на Министерството на здравеопазването.

Броят на кръводарителите в България през последните 2 години се задържа на около 150 000 души, което представлява около 19,3 на 1000 души население. Седемнадесетгодишната тенденция за намаляване на кръводарителите бе преодоляна през 2003 г., когато за първи път се регистрира увеличение на броя на кръводарителите с 5000 души в сравнение с предходната година.

Относителният дял на безвъзмездните кръводарители у нас е 97%, като близо 3/4 от тях са мъже. 86% от всички безвъзмездни кръводарители са от градовете. Дарилите за първи път са 21,3%. По този показател водят Австрия - с 67,4, Словения – 54,4, Гърция – 34,2, Швеция – 30,5. Най-много безвъзмездни кръводарители у нас има във възрастовата граница 30 - 40 години.
 
През 2006 г. над 165 000 българи са изявили желание да дарят кръв. Около  10% от тях са отложени от кръводаряване по различни медицински показания. Не са допуснати до кръводаряване заради носителство на трансмисивни инфекции 1779 кандидат-кръводарители (10,55%).
 
С промените в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането през 2006 г. и приемането на наредба за утвърждаване на медицинския стандарт по трансфузионна хематология и на други поднормативни документи, нормативната уредба в областта на кръводаряването и кръвопреливането в България е изцяло синхронизирана с директивите на ЕС.
 
Националната политика за безопасна кръв, водена от МЗ, е насочена към създаване на необходимите условия за извършване на дейностите в структурите на трансфузионната система на съвременно европейско ниво.

За реализацията на тази цел по линия на Заемното споразумение със Световна банка за нуждите на НЦХТ и 4-те регионални центъра през 2007 г. бе закупена дублираща апаратура за имунохематологична диагностика на стойност 453 325 евро, 2 автоматизирани апарата за диагностика на кръвта за трансмисивни инфекции на стойност 77 400 евро. За всички центрове и отделения по трансфузионна хематология към многопрофилните болници са осигурени 37 хладилници и 33 фризера на обща стойност 386 405 евро.

В рамките на заема със Световна банка МЗ обявява търг за доставка на оборудване за центровете и отделенията по хемотрансфузиология на обща стойност близо 1,5 млн. лв. Чрез него през 2008 г. в центровете и отделенията по трансфузионна хематология ще бъдат доставени още 75 биомиксери за вземане на кръв и над 80 силъра. Предвижда се да бъдат осигурени допълнително 12 работни места за автоматично разделяне на взетата кръв и 30 лабораторни центрофуги.

Обемът на дейностите в Националния център по хематология и трансфузиология и регионалните центрове по трансфузионна хематология в Пловдив, Плевен, Стара Загора и Варна през последните 2 години е увеличен с 1,5 пъти.

Основната цел на провежданите кампании е да запознаят широката общественост с факта, че безвъзмездното и доброволно кръводаряване е без алтернатива, че то е първата стъпка към осигуряването на безопасни, качествени и сигурни кръв и кръвни съставки.

Кампаниите за безвъзмездно и доброволно кръводаряване се организират като отговор на основното предизвикателство, което стои пред трансфузионната система през последните години - несъответствието между постоянно нарастващите нужди от кръвни съставки, свързани с внедряването на нови технологии в медицината, от една страна, и недостатъчния брой на хората, които желаят да дарят кръв доброволно и безвъзмездно, от друга страна..

Посланията на промоционалните кампании за безвъзмездно и доброволно кръводаряване са насочени към популяризиране на значимостта на идеята за безвъзмездно и доброволно кръводаряване – хуманен, полезен и безопасен начин за активно лично участие в обществения живот, проява на солидарност. В основата на отправените към обществото послания са нуждите на страната от безопасни кръв и кръвни продукти, както и безопасността на акта на кръводаряване.

За десетте години на провеждане на националните кампании за промоция на безвъзмездното и доброволно кръводаряване „Капка по капка – живот” само в София са организирани 21 студентски кампании за безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Реализирани са средно по 110 акции  годишно. Обхванати са 25 висши учебни заведения. Над 14 000 студенти са дарили кръв безвъзмездно и доброволно, като повече от половината са дарили повече от 3 пъти по време на обучението си. Много от дарилите в началото млади хора вече са постоянни кръводарители.

Кампаниите се организират в партньорство с различни неправителствени организации - Български червен кръст, Студентски съвет при СУ ” Климент Охридски”, асоциация “Родители”, асоциация “Хепасист“, Софийска Св. Митрополия, Министерство на вътрешните работи, Съюз на българските командоси, Клуб по парапланеризъм “Смуглянка 13”, Център за психологически изследвания, CaliVita International, фондация “Бъдеще за България”, сдружение “ Не на страха “ и др.

Въпреки активните дейности по време на кампаниите преобладаващата обществена нагласа все още не е в полза на милосърдието, на безвъзмездното кръводаряване, битуват страхове и недоверия. Но бе постигнато нещо много важно - обществото стана чувствително към съществуващия недостиг на кръвни съставки и към необходимостта повече хора да даряват доброволно и безвъзмездно кръв, като първа стъпка към осигуряване на безопасна кръв за нуждаещите се граждани.

Сподели в: