Върни се горе

От 17 до 19 април в Берлин ще се проведе европейската Годишна Конференция по електронно здравеопазване на тема „От планиране към приложение” и неформална среща на министрите на здравеопазване на Европейския съюз.

На форума заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков ще представи пред министрите на здравеопазването на ЕС Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване и осъществявания пилотен проект за въвеждане на електронни здравни карти в България.

Конференцията се организира в рамките на германското председателство на ЕС.

Националната стратегия за електронно здравеопазване
бе приета от Министерски съвет през декември 2006 г. Разработване на електронни здравни карти, предоставяне на здравни услуги „он-лайн”, създаване на електронна здравна книжка (запис) и изграждане на информационни мрежи в областта на здравеопазването са сред основните цели, заложени в документа. Оптимизиране на здравната система, повече прозрачност и публичност на процесите в здравеопазването, удобство за пациентите са водещите принципи при внедряването на електронното здравеопазване у нас.

Пилотният проект за въвеждане на електронни здравни карти в България стартира на 21 февруари т.г. в гр. Сливница. Той е част от изпълнението на предвидените действия и мерки в Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване. Пилотният проект обхваща две населени места - гр. Сливница и с. Алдомировци, 7 общопрактикуващи лекари, 4 аптеки и 1000 пациенти с хронични заболявания. Неговата продължителност е 8 месеца. На базата на получените от проекта резултати ще може да започне масовото въвеждане на електронни здравни карти за всички граждани в България.

Проектът е във връзка с планираното от ЕК стартиране на електронен обмен на здравни данни в рамките на ЕС през 2009 година.

Годишната Конференция по електронно здравеопазване е част от Седмицата на електронното здравеопазване в Берлин. Конференцията се организира съвместно от Европейската комисия, германското Федерално Министерство на здравеопазването, общината в Берлин и Асоциацията за социална сигурност и изследвания. Форумът има за цел да провокира дискусия за отговорностите, свързани с електронното здравеопазване, здравноосигурителните модели, здравните служители и пациентските организации в Европейския съюз.

На годишната конференция по електронно здравеопазване ще бъдат представени стратегиите за електронно здравеопазване на отделните страни-членки на ЕС, като ще се обърне внимание на постиженията и натрупания до момента опит от страните-членки при въвеждането на електронните технологии в сферата на общественото здравеопазване, като се демонстрира ползата от тяхната употреба. На срещата ще бъдат представени и обсъдени възможните решения за въвеждане на телемедицината и общи европейски електронни системи за обмен на данни, свързани с трансграничното предоставяне на медицински услуги.

Въвеждането на електронното здравеопазване в страните от Европейския съюз ще даде възможност за подпомагане на здравеопазването като цяло и медицинските практики в редица сфери. Създаването на единно електронно пространство за нуждите на здравеопазването в ЕС е сред основните предпоставки за модернизирането на здравните системи в Европа, чиято цел е усъвършенстване достъпа на хората до качествени здравни услуги.

Сподели в: