Върни се горе

Във връзка с разпространената невярна информация за радиационна авария н АЕЦ „Козлодуй” и последвалата от нея употреба на йодни препарати от лица от населението за профилактика на евентуално радиационно въздействия, Министерството на здравеопазването информира:

Съобщенията за радиационна авария са неоснователни. В страната радиационната обстановка, която се следи и от органите на държавния здравен контрол е нормална. В тази връзка взимането на каквито и да е защитни мерки е необосновано.

Министерството на здравеопазването предупреждава, че самоволното прилагане на йодна профилактика е опасно за здравето на гражданите.

Прилагането на тази защитна мярка се разпорежда от МЗ и се извършва при радиационна опасност, създавана от наличието на радиоактивен йод в околната среда, което настъпва в резултат на тежка радиационна авария.

Йодната профилактика се извършва под строг лекарски контрол. Неконтролираното приемане на стабилен йод от бременни, кърмачки, малки деца и лица, живеещи в йоддефицитни ендемични райони е особено опасно и води до значителни негативни последици за здравето.

Сподели в: