Върни се горе

Министерството на здравеопазването и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) предприемат конкретни мерки за подобряване на медицинската експертиза на неработоспособността на хората с онкологични заболявания. МЗ предлага промени в нормативната уредба, които ще облекчат процедурите по освидетелстване в ТЕЛК и НЕЛК.

Това стана ясно след проведената днес, 6 март, среща на представители на МЗ и на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ). В нея от страна на МЗ участваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев, директорът на НЕЛК д-р Кънчо Райчев, д-р Манасий Николов, председател на ТЕЛК при Специализираната болница за активно лечение по онкология.

Експертна група към НЕЛК вече работи по промени в Наредбата за медицинската експертиза на неработоспособността, съобщи на пресконференция след срещата д-р Кънчо Райчев, директор на НЕЛК. Целта е да се подобрят условията, при която се извършва освидетелстването на нуждаещите се. Промените предстои да бъдат разглеждани от Националния съвет по медицинска експертиза, който ще бъде официално сформиран в най-скоро време като консултативен орган към Министерски съвет.

Един от най-тежките проблеми, който затруднява дейността на медицинската експертиза в момента, е натовареността на системата, каза д-р Райчев. Това води до невъзможност да бъдат спазвани предвидените в закона срокове за произнасяне на решение от ТЕЛК и от НЕЛК при обжалване, които са 3 месеца. Да се съкратят тези срокове на 1 месец поискаха представителите на АПОЗ по време на срещата.

Д-р Райчев разясни, че проблемът със сроковете за произнасяне на ТЕЛК и НЕЛК може да се реши с промяна в нормативната уредба. В момента законодателството предвижда медицинската експертиза да е „ключ” към различни социални помощи и пенсия по инвалидност. По тази причина към ТЕЛК се обръщат 2,5 милиона пенсионери, които в момента са 3/4 от хората, освидетелствани от комисиите, т.е. на практика се извършва медицинска експертиза на неработоспособността на хора в нетрудоспособна възраст, посочи д-р Райчев.

Разработваните от експертната група на НЕЛК промени в нормативната уредба предвиждат законодателството да определи точно задачата на медицинската експертиза, като тя обхване само хората в трудоспособна възраст – от 16 до 65 години. Това автоматично ще намали натиска върху системата и ще ускори сроковете за произнасяне за хората, които действително се нуждаят от такава експертиза, каза д-р Райчев. Тези предложения предстои да бъдат обсъдени от Националния съвет по медицинска експертиза. Очаква се те да бъдат готови до 2-3 месеца. Д-р Райчев увери АПОЗ, че преди приемането им предложенията за промени в нормативната уредба на медицинската експертиза задължително ще бъдат обсъдени с представителите на пациентските организации, защото наредбата ползва тях и трябва да е в техен интерес.

Националният съвет по медицинска експертиза ще е междуведомствена структура, чието създаване е регламентирано със Закона за здравето. В нея ще участват представители на министерствата на здравеопазването, на труда и социалната политика и на финансите, Националната здравноосигурителна каса, Националната експертна лекарска комисия и Националния осигурителен институт. Председател на Съвета ще е един от вицепремиерите в правителството.

От следващата седмица на „зеления телефон” на АПОЗ - 0 800 11 202, експерти от НЕЛК ще дават съвети и ще разясняват на хората проблемите по медицинската експертиза на неработоспособността за хората с онкологични увреждания, е друга постигната на срещата договореност. На въпросите на пациентите ще отговаря д-р Атанас Атанасов, председател на Специализирания хирургичен състав към НЕЛК.

На срещата между МЗ и пациентската организация бе обсъден и проблемът с помощните средства на пациентите с онкологични заболявания. АПОЗ упълномощи заместник-министъра на здравеопазването д-р Матей Матеев, в качеството му на заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, да внесе в него предложението на асоциацията за промени в срока за получаване на гръдни протези за жени с онкологични заболявания. От 1 януари е в сила промяна, която обаче не обхваща пациентите в заварено положение, обясни г-жа Евгения Адърска. Д-р Матеев ще постави въпроса и за осъвременяване, модернизиране на помощните средства, които се осигуряват за тези пациентки.

До месец се очаква да започнат проверки на ТЕЛК-овете в страната, в които ще участват представители на МЗ, НЕЛК, НОИ, Агенцията за социално подпомагане и директорите на регионалните центрове за здравеопазване, каза д-р Райчев в отговор на журналистически въпрос.

С проведената с АПОЗ днес среща МЗ и НЕЛК започват поредица от срещи с представители на пациентските организации по проблемите на медицинската експертиза на неработоспособността. На тях ще бъдат обсъждани затруднения в достъпа на хората до ТЕЛК и възможности за облекчаването му, както и предложения за подобряване на работата им.

Сподели в: