Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев утвърди 28 областни DOTS мениджъри (координатори) – по един за всяка административна област. Тe бяха предложени след провеждане на процедура за избор от работна комисия, сформирана със заповед на Министъра на здравеопазването, съставена от изтъкнати експерти в областта на превенцията и контрола на туберкулозата.

Определените DOTS мениджъри са водещи специалисти по пневмология и фтизиатрия, работещи в областните лечебни заведения, утвърдени от Министъра на здравеопазването, които ще осъществяват дейностите по контрола на туберкулозата в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г.” и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария:

1. За област Благоевград – д-р Татяна Константинова от ОДПФЗС „Св. Иван Рилски” ЕООД
2. За област Бургас – д-р Евелина Трошанова от „СБАЛПФЗ – Бургас” ЕООД
3. За област Варна – д-р Иван Митишев от „ОДПФЗС – Варна” ЕООД
4. За област Велико Търново – д-р Иванчо Драганчев от ОДПФЗС „Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново
5. За област Видин – д-р Мариела Георгиева от МБАЛ „Св. Петка” АД
6. За област Враца – д-р Мариана Стоянова от „ОДПФЗС – Враца” ЕООД
7. За област Габрово – д-р Антония Колева от „СБАЛББ – Габрово” ЕООД
8. За област Добрич – д-р Мариела Инджиева от „МБАЛ – Добрич” АД
9. За област Кърджали – д-р Красимир Янев от ОДПФЗС „Д-р Васил Власакиев” ЕООД – гр. Кърджали
10. За област Кюстендил – д-р Сашка Павлова от МБАЛ „Никола Василев” АД – гр. Кюстендил
11. За област Ловеч – д-р Любомир Божков от „СБАЛББ – Троян” ЕООД
12. За област Монтана – д-р Цветан Петров от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана
13. За област Пазарджик – д-р Никола Пенчев от „ОДПФЗС – Пазарджик” ЕООД
14. За област Перник – д-р Галина Петрова от „СБАЛББ – Перник” ЕООД
15. За област Плевен – д-р Емилия Лазарова от УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен
16. За област Пловдив – д-р Веселин Давчев от СБПФЗАЛ „Д. Кудоглу” ЕООД – гр. Пловдив
17. За област Разград – д-р Иван Киселов от МБАЛ „Св. Ив. Рилски” АД – гр. Разград
18. За област Русе – д-р Димитър Граматиков от „ОДПФЗС – Русе” ЕООД
19. За област Силистра - Д-р Светла Андреева от „МБАЛ – Силистра” АД
20. За област Сливен – д-р Мима Димитрова от „СБАЛББ – Сливен” ЕООД
21. За област Смолян – д-р Златка Шопова от „ОДПФЗС – Смолян” ЕООД
22. За област София град – д-р Златка Делчева от „І ОДПФЗБС – София град” ЕООД
23. За Софийска област – д-р Ирина Данчева от „ОДПФЗС – СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД
24. За област Стара Загора – д-р Любомир Любенов от „ОДПФЗС – Стара Загора” ЕООД
25. За област Търговище – д-р Станислав Караджов от „МБАЛ – Търговище” АД
26. За област Хасково – д-р Ирина Караманова от „ОДПФЗС – Хасково” ЕООД
27. За област Шумен – д-р Венцислав Вълчанов от „ОДПФЗС – Шумен” ЕООД
28. За област Ямбол – д-р Татяна Петкова от МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол

Областните DOTS мениджъри ще осъществяват координационни дейности на регионално ниво между всички институции и организации, ангажирани с контрола на туберкулозата; ще следят за провеждането на адекватно и непрекъснато лечение на болните в съответните области, в съответствие с утвърдените медицински стандарти и процедури по стратегията на СЗО за пряко наблюдаване на лечението на туберкулозата (DOTS); ще отговарят за събирането и предоставянето на епидемиологична информация, поддържането на областна информационна система и анализа на нуждите на лечебните заведения от доставка на лекарства и оборудване.

Сподели в: