Върни се горе

Съгласно разпоредбите на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски свиква Първия конгрес на Българския фармацевтичен съюз на 10 февруари 2007 г. (събота), от 9.00 часа в зала 2 на Националния дворец на културата.

Конгресът ще протече при следния дневен ред:

1. Приемане на Устав на Българския фармацевтичен съюз

2. Избор на ръководни органи

Законът за съсловната организация на магистър-фармацевтите е в сила от 15 септември 2006 г. По данни на Регионалните центрове по здравеопазване към края на 2006 година 4724 души са се включили в списъците на магистър-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на България.

Регионалните колегии на фармацевтите проведоха учредителни събрания, на които излъчиха делегатите за участие в Първия конгрес.

Всеки фармацевт, който упражнява професията си на територията на България, членува в Българския фармацевтичен съюз. Предстои вписването на магистър-фармацевтите в регистрите на съответните регионални фармацевтични колегии.

Сподели в: