Върни се горе

В сряда, 26 септември, в 15.30 ч., в заседателната зала на Министерството на здравеопазването д-р Октавиан Бивол, представител на УНИЦЕФ в България, ще връчи на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски официално писмо, с което четири международни организации - Мрежата на устойчиво елиминиране на йодния дефицит, Международният комитет за контрол на йоддефицитните заболявания, УНИЦЕФ и Европейското бюро на СЗО, обявяват България за страна, елиминирала йодния дефицит и йоддефицитните заболявания.

На церемонията ще присъстват представители на здравни и лечебни заведения, на браншови организации и други структури, участвали в реализирането на националната програма за ликвидиране на йоддефицитните заболявания.

В края на 2005 г. бе сформиран международен експертен екип, който да направи външна оценка на политиката на страната ни за елиминиране и предотвратяване на йоддефицитните заболявания като проблем на общественото здраве. На базата на проведените срещи и разговори, посетените обекти и анализа на ситуацията международният екип даде оценка, че България е елиминирала йодния дефицит. Страната ни е една от малкото в света, използваща универсалното йодиране на солта за елиминиране на йодния дефицит. Ликвидирани у нас са и йоддефицитните заболявания като медико-социален проблем и проблем на общественото здраве.

Четирите международни организации дават висока оценка на политиката и действията на България за ликвидиране на тези заболявания и подчертават изключителното значение на този успех като част от политиката за подобряване на детското здравеопазване. В изводите си международният екип посочва, че тези резултати са постигнати чрез силна правителствена подкрепа, ефективна система за мониторинг на солта и ангажираност на вносителите и производителите на сол. Според тях всеобщата профилактика на йоддефицитните заболявания у нас отговаря на международните норми и гарантира поддържането на добро здраве.

Йодът е микроелемент от жизнена важност за човека, защото е основна съставна част на хормоните на щитовидната жлеза. Тяхната роля е решаваща за развитието и растежа на децата и най-вече за предотвратяване на изоставането в нервно-психическото развитие и развитието на различна по степен умствена изостаналост.

България е с традиции в борбата с йодния дефицит, който е характерен на планинските и полупланинските райони на планетата. Страната ни е една от първите в света, въвела универсалното йодиране на солта като най-правилното и добро решение на проблема с йодния дефицит.

Сподели в: