Върни се горе

Медицинските сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка и Снежана Димитрова и лекарите д-р Здравко Георгиев и д-р Ашраф ал-Хаджудж могат да упражняват професията си във всяко лечебно или здравно заведение в Република България.

Това се казва в удостоверението, което министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски издаде днес, 25 юли.

По повод благополучното завръщане в България на медицинските сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка и Снежана Димитрова и д-р Здравко Георгиев, както и на палестинския лекар с българско гражданство д-р Ашраф ал-Хаджудж и във връзка с Указа на Президента на Република България от 24.07.2007 г. за освобождаването им, Министерството на здравеопазването удостоверява, че те са били възпрепятствани против волята им да упражняват професията си през периода от 9.02.1999 г. до 24.07.2007 г. , се казва в подписания от министър Гайдарски документ.

Предвид форсмажорните обстоятелства, при които са били поставени тези български граждани и медицински специалисти, Министерството на здравеопазването удостоверява, че този период не се счита за прекъсване на трудовия стаж по смисъла на чл. 191 от Закона за здравето и те не са загубили правоспособността си.

При това положение медицинските сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка и Снежана Димитрова и лекарите д-р Здравко Георгиев и д-р Ашраф ал-Хаджудж могат да упражняват професията си във всяко лечебно или здравно заведение в Република България.

Сподели в: