Върни се горе

В понеделник, 7 април, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще открие две обновени лечебни бази в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна” – ремонтираните Клиника по гастроентерология и Отделение по физиотерапия и рехабилитация.
Официалното откриване ще започне в 9.30 ч. След церемонията, в 10.30 ч., ще се проведе пресконференция.

В пресконференцията ще вземат участие:
- Проф. Радослав Гайдарски, министър на здравеопазването
- Доц. Бойко Коруков, изпълнителен директор на УМБАЛ „Царица Йоанна”
- Доц. Симеон Стойнов, ръководител на Клиниката по гастроентерология
- Доц. Марина Дикова, началник на Отделението по физиотерапия и рехабилитация
- Г-жа Янка Кюркчиева, председател на Съвета на директорите на УМБАЛ „Царица Йоанна”.

Ремонтът и обзавеждането на двете нови лечебни бази са на обща стойност 850 000 лв. Клиниките по гастроентерология е оборудвана с нова съвременна апаратура, която включва ехограф,гастроентерологичен рентген, фиброколоноскоп (предназначен за стомах), фиброгастроскоп (за дебело черво) и др.

Клиниката по гастроентерология е най-голямото и с най-широки възможности гастроентерологично звено в страната. Годишно в нея се диагностицират и лекуват над 1600 пациенти, много от които са тежки и проблемни случаи. Над 5000 пациенти обслужва годишно Отделението по физиотерапия и рехабилитация.

С обновяването на двете бази значително се подобряват възможностите за работа в тях, създават се условия за повишаване качеството на медицинското обслужване в тях.

Увеличаването на инвестициите за модернизация на лечебните заведения у нас, за ремонт на сградния фонд и закупуване на нова апаратура е сред приоритетите в политиката на Министерството на здравеопазването.

Сподели в: