Върни се горе

„Министерството на здравеопазването разработва мащабна Национална програма за борба със стерилитета с много широк кръг от дейности и по нея вече работят специалистите в тази област”. Това заяви министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев след среща с  председателките на Фондация „Искам бебе” Радина Велчева и на Сдружение „Зачатие” Ана Зашева.

Министър Желев гарантира, че тъкмо пациентските организации  ще бъдат получатели на отпуснатите 10 млн. лв. от бюджета по Програма „Репродукция” като част от общата Програма за борба със стерилитета. „Парите за хората в нужда трябва да се отпускат  при ясни критерии и медицински показания”, заяви министър Евгений Желев.

Министърът на здравеопазването заяви, че ще предложи на Министерския съвет да бъде създаден Фонд, който да регулира, да управлява и да създаде условията и критериите, по които ще бъде разходван публичният ресурс. Д-р Желев подкрепи  идеята за участие на пациентските организации и специалисти от сектора в работата на  фонда. „Смятам, че  това е правилното решение, за да бъдем ясни и категорични, че публичният ресурс ще бъде разходван в името на тази благородна цел, за което е и гласуван и да се престане със спекулациите,  че създаването на една или друга структура ще предопредели разходването на ресурса. Ще работим за това парите да достигнат точно там, до тези, които имат нужда, при определени и ясни критерии” – заяви д-р Желев.  Като недопустимо беше определено искането правилата, по които ще се разходват средствата, да се определят от собственици на лечебни заведения, които оказват тази услуга. Според министъра на здравеопазването отделянето на средства  от излишъка за програма за асистирана репродукция е добра идея с цел започване на систематична работа за решаване на един сериозен проблем на част от българските семейства.   Поради отпускането на средствата   в края на годината няма възможност 10-те милиона да се разходват за два месеца. Затова целта е тези средства да бъдат прехвърлени като преходен  остатък и да може да се ползват по предназначение за 2009 г. С промените в Закона за бюджета 10-те млн. лв. бяха прехвърлени в  следващия бюджет, за да се разходват според решението на Парламента за Програма за асистирана репродукция. „От тук нататък трябва да е ясно - заяви министърът на здравеопазването - че тези пари ще бъдат разходвани по предназначение за хората, които имат нужда”.

Сподели в: