Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев участва в официалното представяне на новата интегрирана информационна система на Националната здравноосигурителна каса.  Сред присъстващите бяха   и народни представители от Комисията по здравеопазване, представители на Световната банка, Министерски съвет и Министерството на финансите.

В приветствието си д-р Желев изтъкна, че въвеждането на интегрираната информационна система ще намали преките разходи и ще доведе до ефективно разходване на средствата на здравеопазване. С нея  се дава възможност за набиране и анализ на информация за здравните услуги, чрез което да се повиши тяхното качество.  „За да управляваш добре трябва да бъдеш максимално информиран, защото това е в основата на добрите управленски решения в полза на пациентите”, подчерта в изказването си министър Евгений Желев.

Интегрираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса вече е окончателно завършена и ще започне да работи от 1 януари 2009 година, съобщи на представянето директорът на НЗОК д-р Румяна Тодорова. Системата позволява  да бъдат обработени и проверени над 25 000 фактури от над 17 000 договорни партньори - юридически лица. С нейна помощ ще се проверява реално извършена и отчетена дейност от обхвата на основния пакет услуги за над 630 вида номенклатурни дейности. Целта на проверката е елиминиране на неефективни плащания и на заплащане за недоговорени или дублирани дейности. Очакваният брой на потребителите на системата е 2000 души.
 
Информационната система на НЗОК беше изградена за 2 години. Страни по договора за създаването й са Министерството на здравеопазването и консорциум BULL S.A.S..   Консорциумът   ще осигурява техническата поддръжка на софтуера 3 години, с което се гарантира актуализирането на системата в зависимост от промените в нормативната уредба.

Изграждането на системата е част от проекта „Реформа в сектора на здравеопазването”, финансиран от Световната банка чрез кредит, предоставен на българското правителство.

Сподели в: