Върни се горе

На 18 юни се проведе второто редовно заседание на Националния съвет по наркотични вещества под председателството на д-р Евгений Желев, министър на здравеопазването.

На заседанието бе одобрен годишния доклад на Република България за 2007г. до Международния съвет за контрол на наркотиците към ООН.

Съветът прие и доклад за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба срещу наркотиците (2003-2008г.) за 2007г.

Националният съвет по наркотични вещества одобри решение на психоактивното вещество – хлорфенилпиперазин да се постави под контрол в националното законодателство, като се включи в Приложение №1 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, под наименованието „Фенилпиперазин и неговите халогенни производни, замествани в бензолното ядро”.

Определени бяха национален координатор и национални представители за координиране и отчитане на дейностите по оказване на техническо съдействие в борбата с наркотиците (ADAM), в рамките на Парижкия пакт.

Сподели в: