Върни се горе

Посещението на министър Евгений Желев в региона започна с откриването на обновеното Неврологично отделение в Многопрофилната болница за активно лечение в Чирпан. Извършените дейности са част от  изпълнението на голям проект, финансиран от Световна банка, който предвижда реконструкция на павилион за регионален център по хемодиализа и Спешно приемно отделение. На откриването министър Желев подчерта, че проектът е резултат от усилията на много партньори – Министерство на здравеопазването, Общината и Световна банка. Той обяви, че предстои стартирането на проекти за нови два корпуса по Оперативна програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„МБАЛ Чирпан със сигурност ще присъства в Националната здравна карта, тъй като в нея работи квалифициран персонал, на който хората разчитат” заяви министър Желев. Той изтъкна, че проектът предвижда създаване на Спешно приемно отделение, разширяване на отделение  „Хемодиализа”, реновиране на Неврологично  отделение и закупуване на апаратура. Водеща организация е МЗ. Стойността на проекта е за над 1 млн. лв., като за строително-монтажни работи са предвидени 722 хил. лв., от които 185 хил. лв. - за отделение „Неврология”.

На откриването на обновеното Неврологично отделение на болницата в Чирпан присъства областният управител на Ст. Загора г-жа  Мария Нейкова. Кметът на града г-н Васил Донев подари на министър Желев картина на известния художник Никола Манев, роден в Чирпан, в знак на благодарност за неговия принос в реализацията на проекта в болницата.
 
След Чирпан министър Евгений Желев посети Многопрофилната болница за активно лечение „Проф. д-р Ст. Киркович” в Стара Загора, където откри две обновени отделения – по гастроентерология и кардиология. На тържеството присъстваха народни представители от региона, ръководители на лечебни заведения, медицински специалисти и журналисти.

„С ремонта са създадени много по-добри условия както за пациентите, така и за работещите в двете отделения като цяло”, заяви министър Желев. „Инвестициите в болницата са насочени към доближаване на условията в напредналите европейски страни в областта на здравеопазването. Целта ни е нашите пациенти да имат сигурност тогава, когато се нуждаят от нас, защото ние вече разполагаме и с добра база и със специалисти”, подчерта той.

Двете отделения в МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” са ремонтирани през 2008 г. със средства на Министерството на здравеопазването за капиталови ремонти в размер на 300 000 лв. Осигурена е и модерна медицинска техника, като в набавянето на необходимите ресурси болницата е получила подкрепа и от местния частен бизнес.

Отделението по гастроентерология разполага с 30 легла.  Оборудвано е с най-съвременна медицинска апаратура - фиброгастроскоп, сигмоидоскоп, ректороманоскоп и ехограф. Обновеното кардиологично отделение има 20 болнични легла и сектор за интензивни грижи с 7 легла. Въведен е методът - трансезофагеална ехокардиография-TDI  - тъканен доплер.

Д-р Дончева – н-к на І-во вътрешно гастроентерологично отделение и д-р Михов – н-к на ІІ-во вътрешно кардиологично отделение благодариха на министър Желев за подкрепата на МЗ.

В рамките на 2009 г. в МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” предстои да бъдат обновени още 6 отделения, с което лечебното заведение ще отговаря напълно на европейските стандарти, съобщи директорката на болницата д-р Бекярова.

На състоялата се след тържественото откриване пресконференция д-р Желев информира, че през 2008 г. министерството е осигурило инвестиции на стойност 190 млн. лв. за реконструкции и апаратура за болниците, като през 2007 г. средствата за това са били 140 млн. лв. Този ресурс, подчерта министър Желев, дава възможност здравните услуги да бъдат издигнати на качествено ново ниво.

Предстои да бъде довършено и обновяването на спешната медицинска помощ в страната с нови 170 реанимобила с апаратура, с което към средата на годината целият автопарк ще бъде напълно модернизиран.

През 2009 г. като целеви капитал на болниците ще бъдат осигурени 46 млн. лв., а предстои отварянето на Програма „Регионално развитие”, на която МЗ е бенефициент, с което ще бъдат осигурени още 150 млн. лв. за следващите три години. 160 млн. лв. допълнително ще бъдат инвестирани в здравеопазването с влизане в действие на Националната здравна карта.

Министър Желев изтъкна необходимостта от синхронизиране на законодателната база, третираща здравеопазването в България. По отношение откриването на нови лечебни заведения, той изтъкна, че е необходимо да бъде затегнат режимът, който в момента е либерален и да се засили контролът от страна на МЗ. Това ще бъде само в интерес на пациентите, което ще гарантира качество на здравните услуги.

Във връзка с приетото правителствено решение за създаване на „Фонд за асистирана репродукция” д-р Желев поясни, че до 1 месец ще бъде формиран 7-членен Обществен съвет към Фонда, а до 28 февруари ще бъде изработен правилник с ясни медицински правила и критерии за разходване на средствата в него.

Министър Евгений Желев посети АГ отделението на болницата, където в Деня на родилната помощ – 21 януари 2009 г., се родиха тризнаците Виктория, Божидара и Любомир, заченати ин витро. Д-р Желев връчи специални подаръци на новородените и тяхната майка Лена Христова – три златни кръстчета,  и пожела на нея и цялото й семейство здраве и много лично щастие.
 
В рамките на своето посещение в Чирпан и Стара Загора министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев се срещна с кметовете на двата града. По-късно д-р Желев откри Общото събрание на Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, което се провежда в Старозагорските минерални бани. На срещата се обсъждат методиката на финансиране на дейности на Министерството на здравеопазването и участието на областните болници в проекти и програми на Европейския съюз с бенефициент МЗ.

Сподели в: