Върни се горе

В рамките на стартиращата от днес Трета Европейска седмица за предпазване от рак на маточната шийка Министерството на здравеопазването беше домакин на Международна експертна работна среща. Проявата се проведе под патронажа на министър Евгений Желев и е на тема: „Скрининг при рак на маточната шийка в страните-членки на Европейския съюз”. Срещата  е първата от поредица прояви в рамките на Европейската седмица, която ще продължи до 26 януари 2009 г. България се включва за втори път в тази инициатива.

В Международната експертна работна среща взеха участие представители на Народното събрание, Президентството, НЗОК, Научното дружество по онкогинекология, ръководители на лечебни заведения и пациентски организации в областта на онкологичните заболявания. Доклади в областта на организирания популационен скрининг за рак на маточната шийка представиха водещи експерти от Италия, Белгия, Финландия, Латвия, Литва, Естония и Румъния.

„Темата е изключително актуална и е в унисон с провежданата политика на България за борба с това социално значимо заболяване, заяви в специалното си приветствие към участниците в срещата министър Евгений Желев. Д-р Желев обяви, че е разработена Национална програма за борба с раковите заболявания, която предстои да бъде представена в Министерския съвет. Министър Желев съобщи, че предстои провеждането и на Национална скринингова програма на раковите заболявания, финансирани от структурните фондове на ЕС, по която МЗ е бенефициент. Той изрази увереност, че работната среща ще даде допълнителни насоки на борбата с рака. Министър Желев съобщи, че през последните месеци Министерството на здравеопазването е инвестирало около 40 млн. лв. в тази област за осигуряване на модерна диагностична апаратура.

В докладите на участниците в Международната работна среща бяха представени основните насоки на борбата с рака на маточната шийка в отделните страни-членки на ЕС. В своите експозета европейските експерти, автори на основните правила в тази област, споделиха своя опит  в провеждане скрининга в различни страни, в които се отчита значително намаляване на заболяемостта и смъртността от рак на маточната шийка. 

Според  данни на Националния раков регистър, ракът на маточната шийка е най-често срещаното злокачествено заболяване у нас. Годишно в България се регистрират над 1000-1100 нови случаи. Общо болните с това заболяване са 13-14 хиляди души. Заболяването е напълно възможно да бъде предотвратено и целта на тазгодишната кампания е да информира жените у нас към кого могат да се обърнат и къде да се изследват с цел заболяването да бъде открито навреме.
 
България участва от втория етап на стартиралата през 2001 г. Програма на ЕС „EUROCHIP”. Целта на програмата е да се създаде мост между науката и приложението на последните научни изследвания и технологии в диагностиката и лечението на злокачествените заболявания. Третата част на програмата е насочена към повишаване преживяемостта на хората, като се премахват различията, които съществуват между отделните страни-членки на ЕС.

Сподели в: