Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев и министърът по информационни технологии на Автономна област Фриули Венеция Джулия, д-р Елио де Анна подписаха  Протокол за създаване на Център за обработка на електронна информация, постъпваща от болничните заведения в Министерството на здравеопазването. Проектът ще бъде финансиран изцяло от италианската страна и е част от изготвеното Споразумение за насърчаване на взаимното развитие в секторите здравеопазване и информационни и комуникационни технологии между Министерството на здравеопазването на Р България и Автономна област Фриули Венеция Джулия. Споразумението предстои да бъде подписано в края на м. февруари или началото на март 2009 г. от министър Евгений Желев и президента на Автономната област.

При подписването на протокола за стартирането на съвместния проект министър Желев подчерта голямото му значение за подпомагане целите на здравната ни политика. Изтъкнато беше, че това е стъпка в подкрепа на един от приоритетите в приетата Национална здравна стратегия за прилагане на информационните технологии в сферата на здравеопазването. От италианска страна България ще получи софтуерен продукт, с което ще се модернизира системата за набиране на данни, която сега използва по-традиционни методи – хартиени носители, доклади, писма и таблици. Информацията от болниците ще се получава автоматизирано в специален формат, което ще позволи машинната й обработка. Досега такива данни се получаваха обикновено след известен период от време, но с реализацията на проекта те ще се получават в центъра за обработване на данни, където ще се обработват автоматично и ще подпомагат управленските решения и действия в сложни ситуации. С  реализацията на пилотния проект ще се постигне надграждане на съществуващата информационна система на Националния център за здравна информация и регионалните структури, с което ще се модернизира тяхната работа и ще се гарантира по-висока степен на набирането на данните и тяхната обработка. Съвместният проект ще осигури стандартизация на данните, постъпващи в министерството от болничните заведения с цел осъществяване на контрола върху тяхната дейност. С проекта ще се подобри и системата на акредитация на болничните заведения на базата на постъпващите от тях данни и ще се стимулира конкуренцията между тях в интерес на пациентите.

Пилотната част на проекта ще струва 100-150 000 евро, които ще бъдат отделени от бюджета на италианската автономна област Фриули Венеция Джулия.

Сподели в: