Върни се горе

На 12.12.2008 г. министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще посети гр. Кърджали по повод 10-годишнината от стартирането на Програма СИНДИ. Програмата е насочена към профилактика на хроничните неинфекциозни болести и действа в редица региони на страната като модел за ефективно взаимодействие между държавните, местните власти и неправителствения сектор. 

Пример за ефикасно междусекторно взаимодействие е създадената и действаща в Кърджали „Обществена коалиция за здраве” с участието на община Кърджали и РИОКОЗ. В резултат на успешното осъществяване на Програмата СИНДИ в региона са  проведените кампании за борба с рака на гърдата и остеопорозата,  за репродуктивното здраве на жената и подобряване на здравно-социалните грижи, скринингите  съвместно с неправителствени организации. По проект на Коалицията беше изграден Център за профилактика на социално значимите заболявания.

Програмата на посещението предвижда среща с областния управител и кмета на града.

В 14.30 ч. министър Желев ще открие Информационен център с централна регистратура в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” – гр. Кърджали и обновеното там Отделение по образна диагностика. В новия Информационен център гражданите могат да получат информация за медицинските дейности (услуги), извършвани в лечебното заведение, за местоположението на различните отделения и звена, да се запишат за преглед или изследване в болницата.  В центъра се предлагат и допълнителни административни услуги. Обновеното отделение по образна диагностика на болницата разполага с оборудване за рентгенова диагностика, мамограф, ехограф и компютърен томограф и извършва   всички видове  конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания. Министър Евгений Желев ще се срещне с ръководството на МБАЛ, директорите на РЦЗ и РИОКОЗ и на лечебните заведения  в региона.

В 16.00 ч. министърът на здравеопазването Евгений Желев ще открие обновения Дом на здравето в РИОКОЗ-Кърджали и ще посети Центъра за профилактика на социално значими заболявания, изграден по проект на Обществената „Коалиция за здраве” по Програмата СИНДИ.

От 18.00 ч. министър Желев ще присъства на Тържественото събрание по повод "10 години Обществена коалиция за здраве и програма СИНДИ – Кърджали". Д-р Желев ще връчи отличия на участници в Програмата за техния принос в реализирането на конкретните инициативи.

Сподели в: