Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, който  посети гр. Троян, официално откри новата Микробиологична лаборатория в Специализираната болница за активно лечение по белодробни болести  „Проф. д-р П.Мондешки”. Изграждането и оборудването на лабораторията е в рамките на приключените два проекта, целящи подобряване качеството на предлаганите здравни услуги - проект “Обновление на сграден фонд” и проект “Доставка на медицинска апаратура” в лечебното заведение, финансирани от Министерство на здравеопазването. На откриването на лабораторията присъстваха народни представители, ръководители на местната власт и на областната администрация, представители на лечебните заведения и на структури на Министерството на здравеопазването в област Ловеч.

„Символичен е фактът, че тъкмо на 8 декември, празника на студентската младеж, на хората с бъдеще, най-старата болница за белодробни заболявания не само у нас, но и на Балканите има своето ново бъдеще” – изтъква на откриването на новата лаборатория министърът на здравеопазването.  Той подчерта, че приоритетно място в политиката на МЗ заемат профилактиката и превенцията на социално-значимите заболявания, сред които и туберкулозата. Министър Желев каза, че борбата с тези заболявания е акцент в приетата преди дни Национална здравна стратегия. Той припомни също добрата новина за подписаното наскоро Споразумение с Глобалния Фонд за борба със СПИН,  туберкулоза и малария за финансиране на дейности, насочени към ефективно противодействие на туберкулозата – апаратура, консумативи, обучение на персонал, който ще борави с новата техника.

Министърът на здравеопазването беше запознат с дейностите по   проекта - “Доставка на медицинска апаратура” на стойност 100 000 лв. с цел подобряване качеството на медицинската помощ в СБАЛББ „Проф. д-р П.Мондешки”. Осигурена е необходимата апаратура за съвременна диагностика и лечение на болните - цифров ехографски апарат, автоматичен биохимичен анализатор за нуждите на Клинична лаборатория, синхронизиран кардиодефибрилатор за “Интензивен сектор”, дигитален микроскоп, мултифункционална охлаждаща центрофуга и дестилатор за нуждите на Микробиологична лаборатория, диагностичен спирометър от трето поколение и електрокардиограф за Функционален кабинет, ултразвуков инхалаторен апарат за сектор “Рехабилитация”. Целта на втория проект “Обновление на сграден фонд” на болницата е на стойност 100 000 лв., с които е подобрено техническото и физическо състояние на сградния фонд и инфраструктура на  СБАЛББ „Проф. д-р П.Мондешки”  в съответствие с изискванията за енергийна ефективност и съхраняването им  като архитектурен паметник на културата.
   
Д-р Желев посети и МБАЛ „Георги Стоев – Шварц” в гр. Троян, където се състоя среща с директори на многопрофилни болници от областта, на която бяха обсъдени конкретни въпроси, свързани с  развитието на общинското здравеопазване.

Сподели в: