Върни се горе

Със специално тържество беше открито обновеното отделение по трансфузионна хематология (ОТХ) на „Многопрофилната болница за активно лечение – Търговище” АД. Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, който преряза лентата на обновения блок, заяви, че с него се създават нови, по-добри условия за дейностите, свързани с кръводаряването и кръвопреливането.

„Освен за стратегии и програми, винаги трябва да мислим и за условията, в които работят медицинските специалисти и откриването на този блок е доказателство за това”, каза д-р Желев. Той подчерта, че обновяването на ОТХ е насочено най-вече към пациентите, които трябва да бъдат обслужени по най-добрия и безопасен начин. Разходите, извършени за цялостното обновление на отделението са 205 125 лв., 100 000 от които са предоставени от Министерство на здравеопазването.

На тържеството специална програма изнесе детски фолклорен ансамбъл.
 
ОТХ е териториално и административно обособена структура на болницата и е разположено в сградата на Второ вътрешно отделение. В обсега на неговите функции са промоция и организация на безвъзмездното и доброволно кръводаряване, планиране на необходимите кръвни биопродукти за пациентите от многопрофилните болници в Търговище, Попово, Омуртаг и СХБАЛ „Папуров” – Търговище, правилното им съхранение и разпределение,  както и имунохематологичните изследвания на пациенти и бременни жени. Отделението е под методичното ръководство на РЦТХ Варна. За привеждане на материално – техническата база с оборудване в съответствие с медицинския стандарт „Трансфузионна хематология” е извършен ремонт на сградния фонд, като разположението на помещенията е съобразено с основния вид дейност. Обновено е обзавеждането и е модернизирано техническото оборудване. Общата сума, изразходвана за строително-монтажни дейности е 119 947 лв.

Като областна болница „МБАЛ – Търговище” – АД обслужва населението от област Търговище, чийто общ брой за 2007 г. е 132 771.

Сподели в: