Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев се срещна с ръководството на Конфедерация „Защита на здравето”, обединяваща 15 пациентски организации в сферата на защита правата на пациентите. 

Основна тема на срещата беше подготвената Наредба за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации. Проектът е публикуван в официалната страница на министерството в Интернет. Представителите на Конфедерация „Защита на здравето” изразиха подкрепа за наредбата като документ, създаващ ясни критерии за легитимността на участниците в диалога с институциите.

В изпълнение на обявената от министър Желев политика за по-широк диалог с гражданското общество, една добра стъпка би било и създаването на  Обществен съвет  към министъра на здравеопазването. Съветът ще консултира министъра на здравеопазването по проблемите на пациентските организации. Д-р Желев подчерта, че формирането му ще стане въз основа на критериите за представителност на пациентските организации.

Сподели в: