Върни се горе

Българският опит в областта на грижите за хората със специални нужди беше основен акцент на срещата на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев с делегация от Катар, водена от д-р Саиф Али Ал-Хаджири, зам. председател на Фондация „Катар” и зам. председател на „Шафалла Център за деца със специални нужди”.  Програмата на посещението на делегацията у нас предвижда срещи и дискусии с представители на българските институции с цел обсъждане на перспективата за двустранно сътрудничество в областта на грижите за хората със специални нужди.

Министър Желев запозна членовете на катарската делегация с ролята и задачите на Министерството на здравеопазването в тази област. Той подчерта, че българската държава в лицето на Министерството на здравеопазването поема разходите за цялата медицинска част за лечението и рехабилитацията на хората със специални нужди. На територията на страната е изградена мрежа от дневни центрове, в които всички дейности се финансират изцяло от държавата, информира гостите министърът на здравеопазването. В същото време правителството предприема активни мерки в областта на превенцията на социално значимите заболявания и от 2009 г. предстои старта на 5-годишна национална програма за профилактика на редките и генетични заболявания с цел навременното им откриване още в предродилния и следродилния период. Поради високата социална значимост на тези заболявания е необходимо изграждане на цялостен интегриран модел на национално ниво на дневни центрове за грижа за деца със специални нужди с цел тяхната социализация. Свои отговорности  в тях ще имат  държавата, общините, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, неправителствени организации, заяви министър Евгений Желев.

Като особено важен фактор в дейността на съществуващите дневни центрове за грижи за хората със специални нужди д-р Желев открои прилагането на интердисциплинарен подход в работата им, изискващ участието на различни специалисти – лекари, кинезитерапевти, преподаватели, психолози. В съответствие с политиките на ЕК в тази област, в България се създава център за експертиза като модел за прилагането на интегриран подход в дейността на центровете за хората със специални нужди, подчерта министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.

Сподели в: