Върни се горе

В сряда, 24 септември в 11.30 часа министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще вземе участие в тържественото честване на 120-та годишнина на Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев” във Враца. 

По време на тържеството ще бъдат връчени почетни грамоти за принос и дългогодишна дейност на бивши и настоящи служители на лечебното заведение. Изложба ще представи медицинска апаратура, инструментариум и консумативи. На този ден болницата обявява и Ден на отворените врати – ще бъде осигурен свободен достъп до всички отделения. Всички желаещи ще могат да посетят лечебното заведение и да се запознаят с медицинските екипи.

Болницата във Враца е разкрита през месец септември 1888 г. в частна къща с 40 легла, разпределени в две отделения – мъжко и женско. През 1905 г. е построена и първата сграда. Болницата от второстепенна се превръща в първостепенна с функциите на областна, каквато остава и до днес. Към момента Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев” разполага с 29 отделения с 375 легла, а общият брой на персонала е 671 души. Нейн изпълнителен директор е д-р Владислав Иванов. Болницата осигурява висококачествена и комплексна здравна помощ в диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност, както и стационарно и амбулаторно лечение, съответстващи на добрата медицинска практика.

Болницата посреща празника с изцяло реконструиран операционен блок, финансиран по програма ФАР, като общата стойност на проекта е 2,5 милиона лева.

Седемте операционни зали в обновения блок напълно отговарят на изискванията на европейските медицински стандарти.

Сподели в: