Върни се горе

На 1 юни (неделя), в 9.30 часа министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще посети Дома за медикосоциални грижи за деца в гр. Стара Загора. Посещението на министър Желев е по повод Деня на детето – 1 юни.

Министър Желев ще зарадва децата, които са настанени в Дома за медикосоциални грижи в Ст. Загора с много играчки и лакомства.

Грижата за децата в домовете за медико-социални грижи за деца, развитието и модернизирането на тези специализирани институции са от приоритетно значение в политиката на МЗ в областта на детското здравеопазване. Предвижда се в тези заведения да се подобрят условията на живот чрез обновяване и промяна на инфраструктурата, развитие на алтернативни услуги с цел ефективна деинституционализация.

Към 1 март 2008 г. в 32-та дома в страната се отглеждат 1125 деца, за които се грижат над 2, 9 хиляди души. От тях 160 са с висше медицинско образование, повечето от които са педиатри, 174 - педагози и психолози, над 1300 медицински специалисти – сестри, рехабилитатори, инструктури по хранене и лаборанти, както и близо 1430 възпитатели и санитари.

Бюджетът за домовете през 2008 г. е 24,3 млн. лв.

Сподели в: